Punasotkat
Punasotka on vähentynyt rajusti Suomessa. Vuosina 1992-2014 sen kanta taantui peräti 79 prosenttia.
© Antti Below

Kunnostus hyödyttää kosteikkolintuja

Kosteikkojen umpeenkasvua vähentävät toimet ovat paljon toivottu apu harvinaistuville vesilinnuille. Etenkin karjan laidunnus kosteikkojen rannoilla lisäsi huomattavasti sekä muutolla levähtävien että pesivien lintujen lukumääriä. Kunnostus kasvattaa yksilömääriä paitsi yleisillä mutta myös uhanalaisilla lajeilla, joita on nykyisin joka kolmas Suomen linnuista. Lue lisää uusimmasta Luonnon kirjosta!

1/2017 LUONNON KIRJON MUITA AIHEITA

luonnon päivät metsäjumppa

Luonnon päivät liikuttavat suomalaisia

20.4.2017
Luonnon päivät -kokonaisuuden ensimmäinen, Sukella talveen -päivä osoitti, että Suomi100-vuonna suomalaiset haluavat juhlia luontoa. Yli 30 000 ihmistä osallistui noin 200 tapahtumaan eri puolilla Suomea. Seuraava Luonnon päivä on toukokuussa.