Luonnon kirjo 1/2017

Kunnostus hyödyttää kosteikkolintuja

kosteikkolinnut

Kosteikkojen umpeenkasvua vähentävät toimet ovat paljon toivottu apu harvinaistuville vesilinnuille. Etenkin karjan laidunnus kosteikkojen rannoilla lisäsi huomattavasti sekä muutolla levähtävien että pesivien lintujen lukumääriä. Kunnostus kasvattaa yksilömääriä sekä yleisillä että uhanalaisilla lajeilla.
Lue lisää

Luonnon päivät liikuttavat suomalaisia

luonnon päivät liikuttaa

Luonnon päivät -kokonaisuuden ensimmäinen, Sukella talveen -päivä osoitti, että Suomi100-vuonna suomalaiset haluavat juhlia luontoa. Seuraava Luonnon päivä on toukokuussa.
Lue lisää

 

Miljoona pönttöä koossa siivekkäiden avuksi

linnun pönttö

Miljoona linnunpönttöä -kampanja on saavuttanut tavoitteensa etuajassa. Miljoonas linnunpönttö rekisteröitiin 22. helmikuuta ja pönttöjä on yhteensä jo lähes 1 172 000 kappaletta.
Lue lisää
 

Luonto-Liiton susilähettilästyö on paras luontoteko 2015-2016

sudet

Suomen IUCN-komitean kuudennen Paras luontoteko -kilpailun voitti Luonto-Liiton susilähettilästoiminta. Susilähettiläät ovat toimineet määrätietoisesti ja rohkeasti susipelon vähentämiseksi jakamalla susia ja muita suurpetoja koskevaa tutkittua tietoa lapsille ja nuorille.
Lue lisää

Voimajohtoalueet värikkäiksi ja tuottaviksi ympäristöiksi

voimajohdot

Voimajohtojen tarvitsemaa maa-alaa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Maanomistajan ideakortti -sarja kertoo, miten voimajohtoalueet voivat tarjota puitteet esimerkiksi riistan, pölyttäjien tai kosteikkolajiston elinympäristönä.
Lue lisää
 

Uusi toimintaohjelma torjuu lajien uhanalaistumista

norppa

Tuore uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma luo pohjaa uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa. Ohjelman tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parantaa lajien mahdollisuuksia säilyä erilaisissa elinympäristöissä.
Lue lisää

Luonnon monimuotoisuuden tiedeosaajat kokoontuivat Bonnissa

ipbes

Kansainvälisen IPBES-paneelin täysistunto kokoontui Saksan Bonnissa maaliskuussa. Kokous toi yhteen yli 460 tutkimusorganisaatioiden, YK-järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja eri maiden hallintojen asiantuntijaa.
Lue lisää

 

Julkaistu 20.4.2017 klo 17.51, päivitetty 26.4.2017 klo 11.09
  • Tulosta sivu