Metsien vapaaehtoinen suojelu etenee METSO-ohjelman turvin

Uutinen 21.11.2017 klo 21.33
Puroluontoa
Pienvedet lähimetsineen ovat puuston rakennepiirteiden ja lajiston osalta usein muista metsistä eroavia monipuolisia elinympäristöjä. © Markus Sirkka / YHAn kuvapankki

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa eli METSO-ohjelmassa suojellaan arvokkaita metsäympäristöjä maanomistajien vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Ohjelmassa on tänä vuonna toistaiseksi turvattu 1 147 hehtaaria metsiä ELY-keskusten toimesta ja 1 840 hehtaaria Suomen metsäkeskuksen myöntämällä ympäristötuella.

Tavoitteena on ELY-keskusten osalta päästä 3 400 hehtaariin ja Suomen metsäkeskuksen osalta 2 300 hehtaariin. Metsäkeskuksen toteutustavoitteessa on mukana ympäristötuen lisäksi elinympäristöjen luonnonhoitohankkeiden pinta-ala.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että ELY-keskukset pääsevät tavoitteeseensa, mutta Metsäkeskuksessa jäädään todennäköisesti hieman sen alle”, toteavat METSO-ohjelman vastuuvirkamiehet Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä ja Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

ELY-keskuksissa otetaan tyypillisesti kova loppukiri METSOn toteutuksessa loppuvuodesta. Suomen metsäkeskuksessa etenkin METSO-elinympäristöjen luonnonhoitohankkeisiin varattua rahoitusta jää käyttämättä, ja se siirtyy ensi vuodelle. Metsäkeskuksessa METSOn toteutusta jarruttaa etenkin henkilöresurssien puute, eikä elinympäristöjen hoitohankkeita ole saatu valmisteltua riittävästi hankehakuihin.

”Rahoituksen osalta ensi vuosi on melko hyvä, sillä METSO-korvauksiin on käytettävissä ELY-keskuksissa noin 22 miljoonaa euroa ja Metsäkeskuksessakin 6 miljoonaa mukaan lukien siirtyvät määrärahat”, Gummerus-Rautiainen ja Schildt kertovat.

Vuoden 2018 jälkeen ohjelman rahoitus pysyvään suojeluun vähenee tasaisesti, ellei hallitus päätä toisin. Toteutus painottuukin seuraavina vuosina entistä voimakkaammin Etelä-Suomeen alueille, joilla on eniten kiinnikurottavaa hehtaaritavoitteen osalta.

Lapakisto
Yli 200 hehtaarin Lapakiston luonnonsuojelualue Lahdessa on hyvä esimerkki siitä, miten METSO-ohjelmalla voidaan perustaa myös laajoja virkistyskäyttöä tukevia metsiensuojelualueita.Kuva: Kimmo Syrjänen

Suojelua kohdennetaan eteläisen Suomen monimuotoisiin luontokohteisiin

METSOn toteuttajajoukko kokoontui marraskuussa vuosittaiseen yhteistapaamiseen ympäristöministeriöön. Osallistujia oli noin 50 henkilöä ympäri maata. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa maakuntauudistus ja sen vaikutukset METSOn toteutukseen, viestintä sekä METSOn kohdentaminen. Tiukentuneet kriteerit kohteiden valinnassa saivat sekä myönteistä että kielteistä palautetta.

”METSOn pysyvän suojelun toteutusta ohjataan entistä enemmän eteläisimpään Suomeen ja suositaan vähintään neljän hehtaarin laajuisia, monimuotoisuuden kannalta hyvälaatuisia kohteita”, tiivistää Gummerus-Rautiainen.

Ympäristötuella toteutettavan määräaikaisen suojelun lisäksi Suomen metsäkeskus välittää vuosittain useita satoja hehtaareja suojelusta kiinnostuneiden maanomistajien kohteita ELY- keskuksiin. Välityssopimusmalli on juuri uusittu, ja se on otettu ilolla vastaan myös metsänhoitoyhdistyksissä. Vuoden 2018 alusta metsänomistaja voi myös itse merkitä tilansa metsäkuvion potentiaaliseksi METSO-kohteeksi Metsään.fi -järjestelmässä. Asiantuntijat saavat näin entistä helpommin tietoa ohjelmasta kiinnostuneista metsänomistajista.

”Tämä on loistava uudistus, ja madaltaa kynnystä ohjelmaan osallistumiselle, sekä tuo toivottavasti myös uusia toimijoita kuten metsänhoitoyhdistyksiä ympäristötukisopimusten valmisteluun”, kommentoi Schildt.

Teksti: Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoa

Kaikki Luonnon kirjon 4/2017 artikkelit


  • Tulosta sivu