Käytännön ratkaisuja monimuotoisuuden turvaamiseen

Uutinen 19.11.2018 klo 15.12
Metso-logo

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tunnetaan vapaaehtoisen metsiensuojelun pioneerina. Maanomistajat suhtautuvat METSO-ohjelmaan myönteisesti ja ohjelman toimintaa ja tuloksia arvostetaan metsäalan toimijoiden keskuudessa. Ohjelma juhlikin äskettäin kymmenvuotista taivaltaan. Suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja ovat sen sijaan METSO-ohjelman hankkeet, joissa tehdään monenlaista monimuotoisuutta ruohonjuuritasolla hyödyttävää kehittämistyötä.

METSO-ohjelman hankkeet ovat yleensä kestoltaan 2–3 -vuotisia ja niissä pureudutaan johonkin käytännön työssä esiin nousseeseen ongelmaan. Hankkeissa esimerkiksi kehitetään metsien luonnonhoidon menetelmiä, parannetaan metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien yhteistyötä ja tuotetaan tutkimustietoa, joka tukee monimuotoisuuden turvaamisen liittyvää päätöksentekoa. METSO-ohjelman hankkeita rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Wanted: Hanke, jonka tulokset pääsevät heti käyttöön!

METSO-hankkeisiin lukeutuvien ns. valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden rahoitushaku on parhaillaan käynnissä. Tarkemmat tiedot hausta löytyvät kehittämishankkeita rahoittavan maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Hakuaikaa on tämän vuoden loppuun asti.

”Etsinnässä on erilaisia hyviä hankkeita. Tällä kertaa esityksiä toivotaan erityisesti hankkeista, joissa kehitetään luonnonhoitoa jatkuvan kasvatuksen metsiin tai päättyneille ympäristötukisopimuskohteille, tai kehitetään monitavoitteista luonnonhoitoa”, kertoo vanhempi tutkija Kaisu Aapala Suomen ympäristökeskuksesta. Lisäksi toivotaan esityksiä hankkeista, joissa viedään käytäntöön aiempien METSO-hankkeiden tuloksia.

Metso-retkeilyä
Vuonna 2013 luonnonhoidon valtakunnallinen kehittämishanke ”Metsävara-Zonation” järjesti Lahdessa Suomen metsäkeskuksen ja ELY-keskuksten METSO-ohjelmaa toteuttavalle henkilöstölle Zonation-tulosten käyttöönottokoulutuksen. Kuvassa Zonation-karttatulosten tulkinnan opettelua maastossa. Kuva: Kimmo Syrjänen.


Käynnistyneessä hankehaussa on pyritty ottamaan huomioon äskettäin valmistunut arviointi METSO-ohjelman hankkeiden vaikuttavuudesta. Arvioinnin mukaan metsä- ja ympäristöalan toimijat näkevät METSO-hankkeiden tuottaneen monimuotoisuuden turvaamisen käytännön toteuttamisen kannalta tärkeää tietoa sekä lisänneet monipuolisesti metsäalan toimijoiden välistä yhteistyötä asian tiimoilta.

Myös suhtautuminen monimuotoisuuskysymyksiin on muuttunut myönteisemmäksi hanketoiminnan ansiosta. Arvioinnin loppupäätelmissä todetaan muun muassa, että METSO-ohjelman hankkeissa tulisi keskittyä ratkaisemaan käytännön työssä nousevia kysymyksiä liittyen monimuotoisuuden turvaamiseen. Onkin tärkeää, että hankkeiden tulokset jalostetaan käytännön työtä tukeviksi ohjeiksi, oppaiksi ja toimintamalleiksi.

Teksti: Susanna Anttila Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kaikki Luonnon kirjon 4/2018 artikkelit

 


  • Tulosta sivu