Kolme uutta Metsähallituksen luonnonsuojeluhanketta käyntiin EU:n merkittävällä tuella

Uutinen 16.11.2018 klo 15.04

Metsähallituksen Luontopalvelut kumppaneineen on saanut jälleen huomattavan EU-rahoituksen kolmelle LIFE-luonnonsuojeluhankkeelle, joissa parannetaan liito-oravan ja harvinaisten kovakuoriaisten elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan rannikon perinnemaisemia. Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 20 milj. euroa, josta EU:n maksama osuus yli 65 prosenttia.

Liito-oravametsä
Liito-oravan elinympäristöä Syötteen kansallispuistossa. Kuva Eija Hurme.

EU:n luonnonsuojelurahoituksen avulla Metsähallitus ja sen hankekumppanit ovat voineet jo vuosien ajan yli kaksinkertaistaa omarahoitusosuutensa: Nyt alkaneet hankkeet mukaan lukien Metsähallitus on vuosina 1995–2018 ollut mukana 53 LIFE-hankkeessa, joiden yhteenlaskettu budjetti on ollut 123 milj. euroa. Tästä 68 milj. euroa on tullut EU:lta.

Kohteina liito-orava, saaristo ja harvinaiset hyönteiset

Nyt hyväksytyissä, monivuotisissa hankkeissa ratkaistaan liito-oravan suojeluun liittyviä haasteita sekä kunnostetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä ja rannikon sekä saariston arvokkaita luontoympäristöjä. Hankkeet tulevat myös viestimään toiminnastaan ja tuloksistaan monin tavoin.

Punahärö koppakuoriainen
Punahärö kovakuoriainen kuvattuna Evon Kotisen
aarniometsässä.
Kuva Teemu Rintala, Metsähallitus.

Liito-orava-LIFE-hankkeessa suomalaiset ja virolaiset ratkaisevat maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun. Luomme yhdessä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kuten MTK, Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonsuojelijoiden sekä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa toimintamallit liito-oravien huomioimiseen metsien käsittelyssä sekä puistojen ja taajamametsien hoidossa. Hankkeessa on mukana liito-oravien asuinkaupunkeja kuten Espoo, Jyväskylä ja Kuopio. Hanke kattaa koko liito-oravan esiintymisalueen EU:ssa. Budjetti on 8,9 milj. euroa. Projektipäällikkönä toimii Eija Hurme.

Beetles LIFE -hanke keskittyy kahdeksan harvinaisen ja EU:n erityisesti suojeleman hyönteislajin kuten punahärön, korpikolvan ja kaskikeijun elinympäristöjen kunnostamiseen. Lajit tarvitsevat mm. poltettua metsäympäristöä, haapapuita ja korpia. Luonnonhoito näiden avainlajien hyväksi hyödyttää myös monia muita lajeja ja turvaa monimuotoisuutta. Hankkeessa on 26 kohdetta Hämeestä Lappiin, valtaosa Itä-Suomessa ja Kainuussa. Budjetti on 2,7 milj. euroa, projektipäällikkönä Raisa Tiilikainen.

Rannikko-LIFE-hankkeessa kunnostamme rannikon ja saariston paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita kahdeksalla suojelualuekeskittymällä Suomenlahdelta Perämerelle. Vapaaehtoistyö luonnon hyväksi kuten talkooleirit ovat tärkeä osa hankkeen toimintaa. Budjetti 8,8 milj. euroa, projektipäällikkönä Hanna-Leena Keskinen.

LIFE-hankkeista rahoitusta luonnonsuojeluun ja työllistämiseen

Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelutyötä rahoitetaan valtion budjettivaroista, mutta EU:n LIFE-hankkeilla on omarahoitusta voitu monistaa. Suurimman osan luonnonhoitotoimistamme teemme nykyisin LIFE-hankkeissa. Omarahoitus on kuitenkin välttämätöntä hankerahoituksen saamiseksi.

LIFE-hankkeilla on myös suoria ja epäsuoria työllisyysvaikutuksia. Nyt alkaneissa hankkeissa on 10 miljoonaa euroa palkkamenoihin, mikä tarkoittaa 220 henkilötyövuotta hankkeiden kumppaneille. Lisäksi mm. urakoitsijoilta tilataan ostopalveluja liki seitsemän miljoonan euron edestä.

Teksti: Tiina Grahn Metsähallitus

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Mikko Tiira, Metsähallitus, p. 040 169 6646, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Perinneympäristön kunnostamista
Lehdesniittyjen hoitoa talkooleirillä Jungfruskärissä Saaristomeren kansallispuistossa toukokuussa 2016. Kuva Liisa Huima.

Kaikki Luonnon kirjon 4/2018 artikkelit


  • Tulosta sivu