Luontopaneeli tekee kansainvälistä yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Uutinen 13.2.2019 klo 8.00

Kansainvälisistä sopimuksista huolimatta luonnon monimuotoisuuden kato jatkuu ympäri maailmaa. Tilanteen korjaamiseksi perustettiin vuonna 2012 Panamassa hallitusten välinen Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) -paneeli. Paneelin jäseninä on tällä hetkellä 124 valtiota, Suomi mukaan lukien. Kansainvälisen IPBES-paneelin tavoitteena on vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Maakelot Inarinjärven saaressa
Lahopuu on elintärkeä metsien monimuotoisuudelle. Kuvat Riku Lumiaro.

Suomessa Luontopaneeli toteuttaa osaltaan kansainvälisen IPBES-paneelin tavoitteita. Ympäristöministeriön asettama, monitieteinen Luontopaneeli aloitti toimintansa toukokuussa 2015, ja sen ensimmäisen toimikauden puheenjohtajana toimi professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Luontopaneelin toisen kauden 2019–2022 puheenjohtajaksi valittiin professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.

”Puheenjohtajana toivon, että luonnon monimuotoisuuden merkitys ymmärretään yleisesti. Jokaisen kansalaisen tulisi tietää luonnon monimuotoisuuden tärkeys meille ihmisille yhtälailla kuin vaikka talous tai sote. Meidän tulisi alkaa yhdessä ponnistella, jotta luonnolla menisi paremmin.”, toteaa Janne Kotiaho.

Tieteellisiä arviointeja päätöksenteon tueksi

IPBES-paneeli tuottaa päätöksenteon tueksi tieteelliseen sekä paikallisten ja alkuperäisasukkaiden kokemusperäiseen tietoon perustuvia arviointiraportteja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tilasta. Ensimmäisenä toimintakautena tehtiin monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tilan arviointeja sekä globaalisti että alueellisesti.

Kuivunutta peltomaisemaa
Kuivuudesta kärsivää maaseutua Intiassa, jossa on koettu ennätyshelteitä ilmastonmuutoksen johdosta.

IPBES-paneeli on tehnyt maailmanlaajuisia teema-arviointia, joiden aiheina olivat pölyttäjät ja ruuan tuotanto, heikentyneiden maa-alueiden ennallistaminen, vieraslajit ja niiden kontrollointi sekä monimuotoisuuden kestävä käyttö ja suojelu.

Luontopaneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa

Luontopaneelin tavoitteena on, kansainvälisen paneelin tapaan, toimia tieteen ja politiikan rajapinnassa. Paneeli nostaa keskusteluun luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta ajankohtaisia kysymyksiä, esimerkiksi viestimällä kansainvälisen IPBESin laajojen arviointiraporttien tuloksista.

Luontopaneelin tehtävänä on myös lisätä IPBES-paneelin ja sen tekemän työn tunnettavuutta Suomessa. Tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden aktivointi ja innostaminen mukaan IPBES-työhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti kuuluu myös paneelin tehtäviin. Suomalaisia tutkijoita on mukana luonnon ja sen hyötyjen arvottamiseen, politiikkakeinoihin ja ennallistamisen liittyvissä kansainvälisissä prosesseissa.

Niittytalkoot
Umpeenkasvanutta pikkuapolloniittyä hoidetaan talkoilla Porvoossa.

Luontopaneelissa on 22 jäsentä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta ja muista tärkeimmistä sidosryhmistä. Paneelin sihteerinä toimii Juha Pöyry Suomen ympäristökeskuksesta. yhdyshenkilönä kansainvälisen IPBES-paneelin suuntaan toimii Olli Ojala ympäristöministeriöstä.

Teksti: Riku Lumiaro ja Juha Pöyry Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto, p. 050 594 6881, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Erityisasiantuntija Olli Ojala, ympäristöministeriö, p. 029 525 0039, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kaikki Luonnon kirjon 1/2019 artikkelit