Luonnon kirjo 2/2019

Marssille monimuotoisen luonnon puolesta?

Runsas omenasato. Kuva Riku Lumiaro.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi 6. toukokuuta arvionsa maailman luonnon tilasta. Sen tulokset ovat niin hälyttäviä, että ne nousivat nyt ensimmäisen kerran myös median pääuutisiin. Monimuotoinen luonto, elonkirjo, katoaa nyt jopa satoja kertoja nopeammin kuin viimeisen 10 miljoonan vuoden aikana, raportissa todetaan. Ilmastonmuutoksen uhkiin on jo herätty, mutta mikä saisi ihmiset marssille monimuotoisen luonnon puolesta? Lue lisää

Tuore maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Suomessa on tehty määrätietoista työtä, mutta luonnon köyhtymistä ei ole saatu pysäytettyä

Metsä

Suomen 6. maaraportti luonnon monimuotoisuudesta kuvaa kattavasti suomalaisen luonnon suojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Maaraportissa arvioitiin, miten hyvin Suomessa on toteutettu luonnon monimuotoisuusohjelman 105 toimenpidettä. Arvion mukaan jokaisella ohjelman osa-alueella on tapahtunut edistystä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Lue lisää

Päivitetty susikannan hoitosuunnitelma pian lausunnoille

Sudet suolla

Maa- ja metsätalousministeriö ja alueelliset riistaneuvostot järjestivät huhtikuussa – osana susikannan hoitosuunnitelman päivityshanketta – ¬seitsemän sidosryhmätilaisuutta eri puolella Suomea. Tilaisuuksissa keskusteltiin susikantaan liittyvistä alueellisista erityispiirteistä ja etsittiin yhdessä uusia toimivia toimenpiteitä liitettäväksi hoitosuunnitelman työkalupakkiin. Luonnos päivitetyksi hoitosuunnitelmaksi on tarkoitus lähettää lausunnoille kesäkuussa. Lue lisää

Miten metsänomistaja saa tietoa metsänsä suojeluarvosta?

Rehevää kangasmetsää jossa on runsaasti lahopuuta

Yksi keino löytyy Metsään.fi-palvelusta. Sieltä voi helposti tarkistaa onko omassa metsässä merkintää mahdollisesta soveltumisesta METSO-ohjelmaan. Näin kertoo myös uusi metsänomistajille ja metsäalan toimijoille suunnattu esite.  Lue lisää
 

 

 

 

 

Kestävään tulevaisuuteen: Suomi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana

Finlandiatalo. Kuva Riku Lumiaro.

Suomen kolmas kausi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana alkaa 1. heinäkuuta. Puolivuotiskaudellaan Suomi johtaa puhetta neuvoston ministeri- ja virkamiestason kokouksissa ja heiluttaa kestävyyden lippua. Järjestämme puheenjohtajakaudellamme kuusi epävirallista ministerikokousta ja lukuisia virkamiestason kokouksia. Suomessa järjestettävät kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä Finlandia-talolla. Lue lisää

 

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Lapsia metsäretkellä

Kansainvälistä Ulkoluokkapäivää vietetään tänä vuonna torstaina 23.5.2019 yhdessä Suomen lasten metsäretkipäivän kanssa. Yhteisellä tapahtumapäivällä kannustetaan kaikkia lähtemään lasten ja nuorten kanssa ulos oppimaan ja leikkimään. Viime vuoden tapahtumapäivään osallistui yli 20 500 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea. Maailmanlaajuisesti Ulkoluokkapäivään osallistui yli 3 miljoonaa lasta. Lue lisää

 

Muistometsä Mikko Saarelalle

Mikko Saarela

Tammikuussa kuollut Mikko Saarela oli monipuolisesti lahjakas muusikko. Hän oli Eppu Normaali- yhtyeen perustajajäsen, monien kappaleiden sanoittaja ja toimi alkuvaiheessa bändin basistina. ”Mikko oli niin keskeinen osa bändiä, että voidaan liioittelematta sanoa, ettei nykyisen kaltaista Eppu Normaalia olisi ilman Mikko Saarelan panosta”, bändin jäsen Juha Torvinen toteaa. Lue lisää

 

Kompensaatiot meriympäristössä

Hauki

Kompensaatiot on viime vuosina nostettu yhdeksi mahdollisuudeksi vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia haittoja luonnolle. Niiden käyttömahdollisuuksia meriympäristössä on pohdittu esimerkiksi osana vesilupaprosessia liittyen luonnon ekologiseen arvoon ja rannikkovesien tilan parantamiseen. Lue lisää

MMM vahvisti suojeluarvot uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille

Kutuasuinen Itämeren lohi. Kuva Riku Lumiaro.

Kalastuslakia muutettiin toukokuun alusta niin, että uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voidaan tuomita menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista annettiin 9. toukokuuta. Lue lisää

Rannikko-LIFE-hanke hoitaa luontotyyppien verkostoja

Nummen kulostusta talkoilla

Metsähallituksen Luontopalvelujen luotsaama laaja Rannikko-LIFE-hanke pureutuu rannikkoluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen uhanalaisia luontotyyppejä hoitamalla. Lue lisää

Paahdeympäristöjen lajisto on löytänyt korvaavan elinympäristön tienvarsilta

Tienvarsiniitty kukoistaa. Kuva Riku Lumiaro.

Tienvarsilla voi esiintyä yllättäviä ja harvinaisia asukkaita. Maatalousympäristön muututtua tehotuotannon seurauksena niittyjä ei enää laidunneta eikä karja tallo hakamaata. Monet luonnon monimuotoisuutta lisäävät lajit ovat harvinaistuneet huomattavasti, kun niiden elinympäristöt ovat vähentyneet. Viime vuoden joulukuussa julkaistussa Suomen luonnon monimuotoisuus -tilan päivityksessä todettiin, että tienvarret toimivat korvaavina elinympäristöinä perinnemaisemien ja harjumetsien valorinteiden kasveille ja hyönteisille. Lue lisää

Perinnebiotoopit kartalle -– Suomen uhanalaisimmat luontotyypit

Perinnemaisemaidylli Hämeenkyrössä

Perinnebiotoopit ovat perinteiseen karjatalouteen liittyvän laiduntamisen ja niittotalouden muovaamia ympäristöjä. Ne ovat lajirikkaita luontotyyppejä, jotka tarvitsevat hoitoa säilyäkseen. Perinnebiotooppeja on useita eri tyyppejä, kuten niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet, nummet, merenrantaniityt ja lehdesniityt. Erilaisissa ympäristöissä niittotaloutta ja laidunnusta on harjoitettu eri tavoilla, mikä on muokannut perinnebiotooppityypit omanlaisikseen. Lue lisää

Kylään arvokkaiden maisema-alueiden maisemaan

Karjaa niittylaitumella

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta sekä satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alueet ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Lue lisää

 

 

 

 

 

Julkaistu 14.5.2019 klo 11.59, päivitetty 4.6.2019 klo 14.33
  • Tulosta sivu