Kylään arvokkaiden maisema-alueiden maisemaan

Uutinen 13.5.2019 klo 12.08

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta sekä satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alueet ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Karjaa niittylaitumella
Porvoon ja Loviisan välissä Pernajanlahden rannalla Labbyn kartanossa Juha ja Emilia Närillä on hoidossa 50 ha arvokkaita perinnebiotooppeja. Kuva Ilpo Kekki Uudenmaan ELY-keskus.

Maisema-alueet ovat eläviä yhteisöjä. Niillä kunnostetaan vanhaa, rakennetaan uutta, alueiden metsiä suojellaan, mutta myös hoidetaan ja kulttuuriympäristöä hyödynnetään monella tapaa. Arvokas maisema on houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö.  Mutta nämä maiseman aarreaitat ovat edelleen huonosti tunnettuja ja hyödynnettyjä.

Laajat perinnebiotoopit ovat yksi Loviisan Pernajanlahden maisema-alueen arvotekijöistä 

Porvoon ja Loviisan välissä Pernajanlahden rannalla Labbyn kartanossa Juha ja Emilia Närillä on hoidossa 50 ha arvokkaita perinnebiotooppeja. Tila on nähnyt monta omistajaa vuosien varrella. Närin suvun veljekset, Juhan isä ja setä, tulivat Labbyn kartanon omistajiksi 1960-luvulla. Myöhemmin tila erotettiin erillisiksi tiloiksi, joista Juha Näri isännöi nyt Labby Gårdia ja serkut Mikko Idlax Idlax Gårdia ja Samuli Näri Södra Rönnes Gårdia.

Serkukset tekevät paljon yhteistyötä ja tilojen perinnebiotoopit muodostavat yhdessä jopa 100 hehtaaria käsittävän kokonaisuuden. Alueita on laidunnettu pitkään, mutta oli myös aika, milloin maisema oli sulkeutunut. Juha, Mikko ja Samuli Näri ovat palauttaneet suunnitelmallisesti vuosi vuodelta arvokasta laidunkokonaisuutta hoitoon. Hereford-karja uurtaa niityillä, mutta työtä tekevät myös lampaat. Labbyn tila tarjoaa myös matkailupalveluita ja myy nettikaupan kautta lihaa.

”Olemme nyt kaksi vuotta tehneet isoa hanketta, missä keskiössä on ilmastonmuutos”, kertoo Juha Näri tilan toiminnasta: ”Olemme vähentäneet karjaa, mutta lisäämme muuta toimintaa”. Labbyssa erikoistutaan nyt myös kurssitoimintaan ja matkailuun.

Rakennuksia on korjattu ja muokattu uuteen toimintaan sopivaksi, majoitusta ja siihen liittyviä palveluita on kehitetty. Tila kouluttautuu tuotteistamiseen, perinnebiotooppiretkeilyä muokataan selkeäksi konseptiksi. Juha Näri muistuttaa, että matkailussa yhteistyö on tärkeää. Labby hyödyntää muita palveluntuottajia mm. ruokapalveluiden osalta.
Alueelta puuttuu kevyenliikenteen verkostoa, mikä myös hankaloittaa perinnebiotooppien saavutettavuutta. Verkostoja ollaan kehittämässä laajemminkin alueen muiden toimijoiden ja kyläläisten kanssa. ”Verkostojen parantuminen tukisi meidän leirikoulutoimintaa. Meille tulee myös luontomatkailijoita suoraan lentokentältä ja saattavat viipyä jopa viikon”, kertoo Juha Näri.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on Labbyn tilan kärkiajatus

Luonnon monimuotoisuus on keskiössä kaikessa Labbyn tilan toiminnassa. Aiemmin naapurit kertoivat peltolinnuston vähenemistä, nyt perinnebiotooppien ennallistamisen myötä on huomattu, miten linnusto on elpynyt. Labbyn Rönnäs alueen kaikki kolme tilaa ovat luomutiloja. Tuotanto maatiloilla pidetään korkeana, mutta kestävästi, peltoalueille mm. lisätään hyönteishotelleja. Juha Näri toteaa, että maatalouden ympäristökorvaus on merkittävä perinnebiotooppien hoidon turvaaja, mutta on tärkeää, että myös maataloustuotanto jatkuu.

”Paras palaute tulee vierailijoilta. Tuntuu hienolta, kun vie ryhmiä alueille ja kun huomaa, miten vierailijat itse oivaltavat alueiden tietynlaisen hienon ilmapiirin”, Juha Näri summaa.

Laidunmaisema
Pernajanlahden rannoilla avautuva Labby-Rönnäs perinnebiotooppikokonaisuus on maisemallisesti vaikuttava Kuva Ilpo Kekki Uudenmaan ELY-keskus.


Kylään maisemaan, Vyn till byn -hanke viestii arvokkaista maisema-alueista, verkostoi alueita ja kannustaa yrityksiä maiseman hyödyntämiseen yritystoiminnassa

Arvokkaat maisema-alueet tarvitsevat enemmän tunnustusta ja näkyvyyttä. Tästä tarpeesta syntyi Kylään maisemaan -hanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on, että arvokkaiden maisema-alueiden asukkaille syntyisi syvä kiinnostus ja arvostus omaa kulttuuriympäristöään kohtaan ja samalla halu vaalia ja hoitaa arvoympäristöjä, mutta myös samalla hyödyntää niitä kestävästi. Hankkeessa kootaan arvokkaiden maisema-alueiden välistä viestinnällistä verkostoa ja brändiä.


Hankkeessa järjestetään työpajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä mm. yritystoiminnassa. Työpajatoiminnan tavoitteena on myös edistää uutta kulttuuriympäristöä hyödyntävää yrittäjyyttä. Hanke järjestää myös retkiä maisema-alueiden välillä. Ensimmäisenä hanketyöhön ovat lähteneet arvokkaat maisema-alueet Loviisasta, Tammelasta ja Inkoosta. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset.

Lisätiedot

Maiseman ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, MKN maisemapalvelut, p. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Linkit

Kaikki Luonnon kirjon 2/2019 artikkelit

             


  • Tulosta sivu