Yhteispohjoismainen kampanja arktisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta

Uutinen 12.8.2019 klo 14.18

Vieraslajit ovat maailmanlaajuinen uhka luonnon monimuotoisuudelle. Arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia niiden vaikutukselle. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat käynnistäneet siksi yhdessä viestintäkampanjan, jossa kerrotaan miten vieraslajien kulkeutumista arktiselle alueelle voi välttää muutamin yksinkertaisin keinoin.

Ohjeita vierailijoille
Muista tehdä ainakin nämä ennen matkalle lähtöä.

Arktiselle alueelle suuntautuva matkailu on tällä hetkellä alueen yksi merkittävimmistä vieraslajien leviämisväylistä. Tilannetta pahentaa ilmaston lämpeneminen, joka mahdollistaa sen, että vieraslajit leviävät alueella entistä helpommin ja pystyvät muodostamaan elinkelpoisia kantoja myös uudessa pohjoisessa elinympäristössään.

Matkustatko yksin? kysyy jääkarhuvartija animaatioelokuvassa ja tutkii tarkkaan laivoilla ja lentokoneilla arktiselle alueelle saapuvien matkustajien vaatteet, kengät ja muut varusteet. Jääkarhu etsii siemeniä, hyönteisiä ja loisia, joita matkustajat saattavat tietämättään kantaa mukanaan. Samalla se kertoo käytännön vinkeistä vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi.

Yksinkertaisin ja tärkein keino siementen, hyönteisten ja loisten tuhoamiseksi on vaatteiden, kenkien, matkatavaroiden ja varusteiden harjaaminen, imuroiminen ja peseminen ennen matkalle lähtöä. Kalastusvälineet ja esimerkiksi kanootit tulee lisäksi aina desinfioida arktiselle alueelle matkustettaessa. Sääntö on sinänsä helppo muistaa, koska mitään materiaaliahan ei saisi myöskään muualla maassa siirtää vesistöstä toiseen ilman, että se desinfioidaan.

Kohdeyleisönä arktisen alueen turistit

Englanninkielinen, 11 kielelle tekstitetty animaatioelokuva on julkaistu yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sitä pyritään levittämään laajasti sekä julkaisumaissa että kansainvälisesti. Kohderyhmänä ovat matkailijoiden ja alueen vakituisten asukkaiden ohella myös esimerkiksi tutkijat ja opiskelijat.

Elokuvaa on tarkoitus esittää esimerkiksi matkaa tilattaessa, mutta myös matkalla, laivalla ja lentokoneessa, kun lähestytään arktista kohdetta. Yhteistyökumppaneiksi pyritään siksi houkuttelemaan muun muassa risteilynjärjestäjiä, lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja lähetystöjä.

Jättiputkia
Haitallinen vieraslaji jättiputki on levinnyt arktiselle alueelle Barentsin meren rannalle Pohjois-Norjassa. Kuva Riku Lumiaro.

Kampanjan ja elokuvan takana ovat Norjan luonnontutkimuksen instituutti (NINA), Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket) ja Suomessa maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitus elokuvaan saattin Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Huippuvuorten maaherranvirastolta (Sysselmannen på Svalbard).

Viestintäkampanja toteuttaa osaltaan Arktisen neuvoston ministerikokouksessa vuonna 2017 hyväksyttyä Arktisten alueiden vieraslajistrategiaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella tuonut lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Haitallisia vieraslajeja ovat sellaiset, joiden on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta.


Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministerio, p. 029 516 2259, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kaikki Lauonnon kirjon 3/2019 artikkelit