Luonnon kirjo 1/2020

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyi kansalaisia kuulemalla – vielä ehtii vastata 21.2. asti

Banner

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä verkkokyselyllä, johon ehtii vastata vielä 21.2. saakka. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota. Lue lisää

Suomen parasta maisemahanketta etsitään jälleen

Maisema

Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta jälleen tänä vuonna. Joka toinen vuosi järjestettävään kilpailuun toivotaan taas ehdolle viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Tervetulleita ovat niin perinnemaisempi kuin teolliseenkin ympäristöön liittyvät hankkeet. Kilpailu järjestetään tänä vuonna jo seitsemättä kertaa. Lue lisää

Ennallistaminen etenee suoluonnon suuressa kunnostushankkeessa

Suo

Hydrologia-LIFE on kesällä 2017 käynnistynyt ja vuonna 2023 päättyvä suurhanke, joka tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien monimuotoisuuden turvaamiseen. Tukimme suo-ojia, kunnostamme puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla veden laatu paranee. Innostamme myös kaikkia mukaan kosteikkoluonnon suojeluun. Lue lisää

Luontotyyppitietoa monessa muodossa

 
Kalliojyrkänne

Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi valmistui loppuvuodesta 2018. Tuolloin lähes puolet luontotyypeistämme arvioitiin uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa uhanalaisten luontotyyppien osuus (59 %) on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Luontotyyppien tila ei ole parantunut vuoden 2008 arviosta, vaan monien luontotyyppien kehityssuunta on arvioitu edelleen heikkeneväksi.Lue lisää

Ylen Pelasta pörriäinen -kampanja kutsuu kaikki mukaan talkoisiin

Kimalainen kukalla

On aika kääriä hihat ja helliä ystäviämme pölyttäjiä. Huhtikuussa alkavan kampanjan tarkoitus on innostaa kaikki mukaan tekemään tekoja pölyttäjähyönteisten puolesta ja osoittaa, että pienelläkin teolla voi olla suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.  Lue lisää

 

Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen terveys kulkevat käsi kädessä

Kesantopelto

Lapsi kävelee metsäpolulla. Hän kompastuu juurakkoon ja ottaa käsillä tukea maasta. Risut, multa, pienet kivet ja kävyt tuntuvat hassuilta ihoa vasten. Kädet multaantuvat. Lapsi pyyhkii räkää nenästä. Nyt poskessakin on multaa ja hiekkaa. Lapsi löytää puun, hän tarttuu oksaan ja kampeaa itseään ylöspäin. Siinä hän istuu, katsoo ja kuuntelee metsää. Luonto tarjoaa lapselle tärkeitä mikrobikontakteja. Lue lisää

 

Nuoret haluavat vahvat kansainväliset luonnon monimuotoisuustavoitteet ja selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseen

Työpaja

Nuoret haluavat, että luonnon monimuotoisuudelle solmitaan tänä vuonna vahvat kansainväliset tavoitteet, joiden toteuttamiseksi tehdään selkeä suunnitelma. Nuoret korostavat, että tavoitteissa on tärkeää ottaa huomioon yritysvastuu ja taloudellisen toiminnan aiheuttama ympäristökuorma. Nuoret laativat suosituksensa tavoitteille Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja ympäristöministeriön tänään perjantaina järjestämässä työpajassa. Lue lisää

 

Julkaistu 18.2.2020 klo 13.09, päivitetty 18.2.2020 klo 14.13
  • Tulosta sivu