MetsäpeuraLIFE puolimatkassa

Uutinen 8.5.2020 klo 11.50

MetsäpeuraLIFE on seitsemän vuoden mittainen metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohanke. Sen keskeisenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Hanke on nyt kutakuinkin puolivälissä, ja ensimmäiset metsäpeurat vaeltavat Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa yli sadanviidenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen.

Metsäpeura vapautetaan
Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin totutustarhasta Lauhanvuoren kansallispuistoon syyskuussa 2019. Valokuva Tiina Mäkelä.


Totutustarhat palautusistutuksen keskiössä

Seitsemiseen ja Lauhanvuoren kansallispuistoon rakennettiin kesällä 2017 totutustarhat. Tarhat saivat asukkaita samana syksynä, kun niihin tuotiin aikuisia metsäpeuroja. Suurin osa totutustarhoihin tuoduista metsäpeuroista on syntynyt suomalaisissa eläintarhoissa. Uusien metsäpeurasukupolvien perinnöllisen monimuotoisuuden varmistamiseksi molempiin aitauksiin on pyydystetty myös villejä metsäpeuroja.

Ensimmäiset vasat syntyivät totutustarhoihin keväällä 2018. Kaikkiaan vasoja on syntynyt totutustarhoissa jo 19, ja tänä keväänä odotetaan vähintään kymmentä uutta tulokasta.

Viime syksynä ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin totutustarhoista. Seitsemisen tarhasta vapauteen pääsi seitsemän metsäpeuraa, Lauhanvuoresta kolme enemmän. Vapautettujen joukossa on kantavia vaatimia, joten lähiviikkoina saadaan jännittää hankkeen ensimmäisten villien metsäpeuranvasojen syntymää.

Metsäpeuroja on tarkoitus vapauttaa totutustarhoista vuoteen 2022 asti. Tavoitteena on, että molempien palautusistutuspaikkojen tuntumassa elää hankkeen loputtua muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Metsäpeuravaadin vasan kanssa
Metsäpeuravaadin vasansa kanssa Lauhanvuoren totutustarhassa. Totutustarhoihin tuodaan hankkeen aikana sekä eläintarhoissa että luonnossa syntyneitä metsäpeuroja palautusistutuksen kantayksilöiksi. Kuva Milla Niemi, Metsähallitus.

Kannanhoitosuunnitelman päivitystyö käynnistyi

MetsäpeuraLIFE-hanke ei ole vain palautusistutushanke, vaan siinä tehdään laajasti muitakin metsäpeuraa hyödyttäviä toimenpiteitä. Tänä keväänä osana hanketta käynnistynyt Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päivitystyö katsoo tulevaan.

Kannanhoitosuunnitelma on keskeinen riistapolitiikan työkalu, jossa linjataan tulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä. Esimerkiksi monet nyt käynnissä olevan Life-hankkeen hanketoimet linjattiin vuonna 2007 valmistuneessa metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa. Nyt päivitettävä hoitosuunnitelma puolestaan tahdittaa metsäpeurakannan hoitoa seuraavan vuosikymmenen. Päivitystyöstä vastaa Suomen riistakeskus, joka on MetsäpeuraLIFE-hankkeessa hankekumppanina.

Mittava yhteishanke

Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoimaan MetsäpeuraLIFE-hankkeeseen (2016 - 2023) osallistuu kymmenen suomalaista hankekumppania. Hankeen budjetti on vähän yli viisi miljoonaa euroa. EU on sitoutunut rahoittamaan toteutuneista hankekuluista 60 prosenttia. Kansallisesta rahoituksesta vastaavat hankekumppaneiden lisäksi maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.

Teksti: Milla Niemi ja Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus Eräpalvelut
Valokuvat: Tiina Mäkelä ja Milla Niemi

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus Eräpalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi, p. 040 631 8527

Seuraa hanketta 

Kaikki Luonnon kirjon 2/2020 artikkelit

 

 


  • Tulosta sivu