Luonnon kirjo 4/2020

Luontokunnat-verkosto perustettiin

Kaupunkikosteikko

Suomen ympäristökeskus järjesti yhdessä Kuntaliiton kanssa Luontokunnat-verkoston aloitustilaisuuden 24.9.2020. Tilaisuus piti alun perin järjestää toukokuussa Kuntatalolla, mutta koronan takia tilaisuus siirrettiin alkusyksyyn ja verkkoon. Linjoille kerääntyi kaikkiaan 157 kuntien lumotyöstä kiinnostunutta henkilöä, joista 65 jatkoi työskentelyä iltapäivän työpajoissa. Aloitustilaisuuden jälkeen 78 kuntien ja kaupunkien luontotoiminnassa työskentelevää henkilöä 45 kunnasta on ilmoittautunut mukaan Luontokunnat-verkostoon. Lue lisää

Helmi-ohjelman soidensuojelu lähtenyt hyvin käyntiin


Patvinsuo

Helmi-ohjelman soidensuojeluteeman kohdevalinnan perustana toimii vuonna 2015 valmistuneen soidensuojelun täydennysesityksen (SSTE) mukaiset kohteet. Näitä valtakunnallisesti arvokkaita suokohteita löydettiin esityksessä reilut 100 000 hehtaaria. Lisäksi suojelua kohdennetaan kaavoissa osoitettujen arvokkaiden suokokonaisuuksien suojeluvarauksille. Myös olemassa olevien luonnonsuojelualueiden vesitaloudellisia rajauksia voidaan parantaa suojelutoimien avulla. Lue lisää

Auta löytämään Suomen paras luontoteko 2019–2020 – tällä kertaa teemana luontopohjaiset ratkaisut

 
Meritaimenia

Parasta tekoa Suomen luonnon monimuotoisuuden hyväksi etsitään jälleen. Auta Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komiteaa löytämään henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta vuosina 2019–2020. Ehdotuksia voi jättää 31.12.2020 saakka ja voittaja julkistetaan alkuvuonna 2021. Lue lisää

 
 

Luonnonkirjoa kasvatukseen

Toivosta piirroskuva

Vihreän lippu -ohjelman uusi, kaikille avoin materiaali tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja toimintavinkkejä, jotka auttavat johdattamaan lapset ja nuoret innostavalle tutkimusmatkalle luonnon monimuotoisuuteen. Kurkista, miltä joulukuussa julkaistava materiaali näyttää!. Lue lisää

24 tunnin lajikartoitusmaraton Bioblitz toi esiin lähes 900 lajia kerralla

Kaisa Junninen

Elokuun alussa parikymmentä asiantuntijaa kokoontui Pyhä–Luoston kansallispuistoon Itä-Lapissa etsimään niin monta lajia kuin 24 tunnissa ehtii. Vaikka kansallispuiston lajistoa on kartoitettu vuosien varrella, tuore tieto on tarpeen. Tunnistus valmistui kuun lopussa: kansallispuistosta löytyi yhden vuorokauden aikana 896 lajia, joista noin 300 on puistolle kokonaan uusia! Lue lisää

Kunnat mukaan Helmi-ohjelman toteutukseen

Niittytalkoot

Helmi-elinympäristöohjelman toteutukseen saatiin lisää laajuutta, kun ympäristöministeriö avasi toukokuussa kunnille suunnatun erityisavustushaun luontokohteiden kunnostukseen. Haku keräsi 62 hakemusta, joista 45 soveltui Kunta-Helmi -erityisavustuksella rahoitettaviksi. Hankkeiden yhteisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustusosuus noin 2,3 miljoonaa euroa. Lue lisää

Luontopalvelut huhkii Helmi-töissä

Drone

Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Helmi-elinympäristöohjelman toteutuksen vauhdikkaasti. Lapin, Pohjanmaa-Kainuun, Järvi-Suomen ja Rannikon luontopalvelualueille on palkattu uutta väkeä viitisenkymmentä henkilöä kartuttamaan tietoa suojelualueiden lajistosta ja luontotyypeistä, laatimaan ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnitelmia, ohjaamaan hoitotoimien käytännön toteutusta sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia. Lue lisää

Suomen arvokkaat perinneympäristöt kartoitetaan

Lampaita niityllä

Perinnebiotoopit ovat eliölajistoltaan rikkainta luontoamme. Viime vuosikymmeninä niiden tila on heikentynyt ja pinta-alat ovat merkittävästi pienentyneet maankäytön muutoksen seurauksena. Lisäksi ilmastonmuutos kiihdyttää perinneympäristöjen umpeenkasvamista. Perinneympäristöt ovatkin uhanalaisinta luontoamme. Kaikki (100 %) perinneympäristöluontotyypit ovat uhanalaisia ja 24 prosenttia niiden eläin- ja kasvilajeista on uhanalaisia. Lue lisää

 

 

 

Julkaistu 24.11.2020 klo 10.42, päivitetty 24.11.2020 klo 10.42
  • Tulosta sivu