Kunnat mukaan Helmi-ohjelman toteutukseen

Uutinen 23.11.2020 klo 14.38

Helmi-elinympäristöohjelman toteutukseen saatiin lisää laajuutta, kun ympäristöministeriö avasi toukokuussa kunnille suunnatun erityisavustushaun luontokohteiden kunnostukseen. Haku keräsi 62 hakemusta, joista 45 soveltui Kunta-Helmi -erityisavustuksella rahoitettaviksi. Hankkeiden yhteisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustusosuus noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeilla kunnostetaan kaikkia Helmi-ohjelmaan kuuluvia elinympäristöjä: soita, lintuvesiä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja rantaluontoa sekä metsäluontoa.

Kunta-Helmi-kohteet kartalla
Rahoitetut Kunta-Helmi-kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Kunta-Helmin ytimessä ovat kuntien luonnonhoitotoimet. Avustuksen kriteerit suunniteltiin tiukasti monimuotoisuutta edistävien tavoitteiden mukaan, koska näille toimille kunnissa on usein niukasti omaa rahoitusta. Kunta-Helmin lisäksi vuonna 2020 avattiin myös kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus, ja yhdessä nämä kaksi muodostavat merkittävän panoksen kuntien lähiluonnon hoitoon ja kehittämiseen tähtäävään työhön.

Virkistysalueita ja perinnebiotooppeja kunnostetaan

Kunta-Helmin luonnonhoitotyöt käsittävät mm. purojen ja kaupunkiniittyjen kunnostuksia, lehtojen hoitoa, soiden ennallistamisia sekä lintuvesien tilan parantamista. Kohteiden suojelustatus vaihtelee. Mukana on perustettuja suojelualueita, joiden hoitosuunnitelma on valmiina, mutta toteutus ei ole päässyt käynnistymään resurssien puuttuessa. Toisaalta kohteina on myös virkistysalueita, joissa esimerkiksi perinnebiotoopit ovat hoidon puutteen johdosta kasvamassa umpeen.

Kunta-Helmillä lähdettiin heti edistämään myös Helmi-ohjelman perusajatusta laajojen valuma-aluekokonaisuuksien ja alueellisen verkoston kehittämisestä. Esimerkiksi Jyväskylän Laajavuorella tarkastellaan 200 hehtaarin suojelualuetta ekologisena ja hydrologisena kokonaisuutena lähivaluma-alueineen. Kohdennetut ennallistamistoimet toteutetaan kartoitusten ja niiden pohjalta tehtyjen priorisointien jälkeen.

Niittytalkoot
Pikkuapolloniityn kunnostamista paikallisilla talkoilla. Kuva Riku Lumiaro.

Varsinais-Suomessa puolestaan saatiin käyntiin seitsemän kunnan yhteishanke, jossa alueen luontokohteiden hoitoa toteutetaan laajasti Valonian asiantuntijaohjauksessa useiden elinympäristöjen osalta. Pienten kaupunkiketojen verkoston kunnostus sekä jalopuu- ja pähkinäpensaslehtojen hoito täydentyy vielä rantalaitumilla ja lintukosteikolla, ja tuloksena on noin kolmenkymmenen hoidetun kohteen verkosto ja samalla kuntien asiantuntijayhteistyö tiivistyy.

Ensimmäisen hakukierroksen hyvien kokemusten perusteella Kunta-Helmi jatkuu vuonna 2021, jolloin hakuaika on syksyllä yhdessä muiden valtionavustusten aikataulussa. Samalla käynnistetään Järjestö-Helmi, jonka kautta myös järjestöt, yhdistykset ja säätiöt voivat hakea luonnonhoitohankkeisiinsa avustusta. Järjestö-Helmin odotetaan tuovan merkittävän lisän etenkin purokunnostuksiin, joita tähänkin mennessä on hoidettu paikallisten yhdistysten vapaaehtoistyöpanoksella.

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu