Mikä on EU:n Biodiversiteettistrategian 2030 toimeenpanon valmistelun tilanne?

Uutinen 24.8.2021 klo 8.28

EU:n biodiversiteettistrategian 2030 reiluun 30 pääsitoumukseen liittyy lukuisa määrä niitä tukevia toimenpiteitä. Näiden pääsitoumuksien yksityiskohtaisempi valmistelu etenee vauhdilla Euroopan komission johdolla eri työryhmissä, joissa jäsenmaat ja sidosryhmät ovat edustettuina. Vauhtia on syytä pitääkin yllä, sillä strategian toimeenpanon riittävyyttä jäsenmaissa on tarkoitus arvioida jo vuoteen 2024 mennessä. Suomi on ympäristöministeriön johdolla tiiviisti mukana keskusteluissa ja ottaa aktiivisesti osaa yksityiskohtaiseen valmisteluun.

Poimintahakkuu
Metsien käyttö, hiilensidonta ja varastointi sekä suojelu on herättänyt runsaasti keskustelua Suomessa. Kuvat Riku Lumiaro.

Yhdestä tärkeimmistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja biodiversiteettistrategian 2030 toimenpiteistä, metsästrategian 2030, komissio julkaisi kesän alussa. Uusi metsästrategia tunnistaa metsien ja metsäsektorin tärkeän roolin Euroopan ekologisessa siirtymässä nykyaikaiseen, ilmasto- ja biodiversiteettineutraaliin, resurssitehokkaaseen sekä kilpailukykyiseen talouteen. Strategia pyrkii luomaan terveitä, monimuotoisia ja kestäviä metsiä, jolloin niiden tarjoamat erilaiset ekosysteemipalvelut olisivat laajasti käytettävissä myös tulevaisuuden sukupolvilla. Komissio kehottaakin keskeisiä sidosryhmiä osallistumaan yksityiskohtaisempaan keskusteluun EU:n metsien tulevaisuudesta.

Valmistelu eteen vauhdilla

Toisen keskeisen toimenpiteen eli ennallistamisen lainsäädäntöpaketin valmistelu etenee myös vauhdilla. Työryhmä on kokoontunut jo useamman kerran ja lainsäädäntöpakettiehdotuksen valmistumista odotellaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Julkaisun jälkeen alkavat neuvottelut komission, jäsenmaiden ja EU parlamentin kanssa, joissa ennakoidaan menevän pari vuotta.

Pölyttäjien vähenemisen estämiseen pyrkivän tavoitteen valmistelu on edennyt EU-laajuisen monitorointisuunnitelman julkaisulla. Parhaillaan komissio arvioi Pölyttäjä aloitetta ja julkaisee siitä mahdollisen päivityksen vuoden 2021 aikana.

Kimalainen pöyttää omenankukkaa
Pölytyspalveluiden turvaaminen on yksi EU:n BD-strategian painopistealueista.

Maatalouteen, energiatuotantoon, rahoitukseen ja yritysten vastuulliseen toimintaan sekä sisävesien ennallistamiseen liittyvien toimenpiteiden ja ohjeistuksen valmistelussa komissio on myös pitänyt räväkkää vauhtia yllä.

Teksti ja lisätiedot

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu