Merialuesuunnittelu Metsähallituksessa yhtenäisemmäksi

Uutinen 18.11.2021 klo 8.13

Metsähallituksen perinteikäs nimi ei paljasta, että olemme myös merihallitus: yli puolet Suomen aluemerestä on ollut Metsähallituksen hallinnassa valtioneuvoston päätöksellä vuodesta 1995. Merialueisiin kohdistuu monenlaisia tarpeita ja suunnitelmia niin Metsähallituksessa kuin muillakin toimijoilla. Merellä kiinnostavat tuulivoimalat, merihiekan ottaminen, kalastus, vesiviljely, metsästys ja matkailu. Miten huomioidaan eri tavoitteet, myös luonnonsuojelu?

Vedenalainen näkinpartaniitty
Hyvinvoivaa näkinpartaisniittyä Perämeren rannikon lähellä. Kuva Helmi Mentula, Metsähallitus.

Metsähallituksen sisällä tavoitteita ovat edistäneet eri vastuualueet tehtävienantonsa mukaisesti. Teemme alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia ja osallistumme esimerkiksi matkailun ja tuulivoima-alueiden kehittämiseen.

Kuluvan vuoden aikana on toteutettu koko Metsähallituksen yhteinen hanke merialueen pitkän aikavälin suunnittelun kehittämiseksi. Tavoitteena oli kehittää kaikki vastuualueet kattavaa suunnittelua. Projekti käynnistyi maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksena.

Projektimme perustana oli myös Suomen merialuesuunnitelma, joka valmistui maakuntaliittojen johdolla vuonna 2020. Suunnitelma kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Merialuesuunnitelman laatimisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

Purjevene merellä
Kansallispuistot ovat merialueellakin matkailun suosikkikohteita. Kuva © Marja Hokkanen.

Määrittelimme merialuesuunnittelumme nykytilan ja tavoitetilan. Keskeisimpiä tuloksia onkin päätös irrottaa merialue omaksi luonnonvarasuunnittelun alueekseen. Luonnonvarasuunnittelua olemme jo pitkään tehneet maa-alueilla yhteistyössä sidosryhmien kanssa Seuraavaksi kartoitetaan sidosryhmien toiveita Metsähallituksen hallinnoimalla merialueella ja yhteistyön mahdollisuuksia. Luonnonvarasuunnittelun tuloksena syntyy myös Metsähallituksen merialueen toimenpideohjelma seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Merialueen luonnonvarasuunnittelumme seuraava kierros vuonna 2027 on yhteensovitettu ympäristöministeriön johdolla tehtävän merenhoitosuunnitelman aikataulun kanssa.

Merialueiden suojelu huomioitava käyttösuunnitelmissa

Tärkeä osa hanketta oli edistää paikkatiedon yhteistä käytettävyyttä Metsähallituksessa. Pyrimme lisäämään tietoisuutta merialueiden paikkatiedoista, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmasta VELMUsta ja siitä, millaisia aineistoja on ja mistä niitä löytää. Myös aineistojen julkaisun opettelu Metsähallituksen sisäisessä portaalissa ja ensimmäisten aineistojen vienti sinne olivat osa projektia. Kiinnitimme huomiota ja annoimme ohjeita myös siihen, että konsulteilta tilattavat erilaiset selvitysaineistot olisivat mahdollisimman helposti vietävissä paikkatiedoiksi.

Panostimme myös sekä Metsähallituksen sisäiseen viestintään että sidosryhmäviestintään, jotta uusi suunnittelumalli tulisi laajasti tutuksi. Tilaisuuksia pidettiin parikymmentä ja viestimme vilkkaasti somessa. Ydinviestejämme on kertoa Metsähallituksen keskeisestä asemasta merialueen toimijana sekä siitä, miksi toimenpiteitä tehdään.

Kartta Suomen merialueista
Metsähallituksen hallinnassa on yli puolet Suomen aluemerestä ja se on merkittävä toimija merialueella.

Samanaikaisesti on ollut käynnissä Merisuojelu-hanke, tavoitteenaan kehittää suunnittelijoille työkaluja ja ohjeistusta merellisten suojelualueiden suojeluperusteiden huomioimiseen. Lisäksi Merisuojelu-hankkeessa arvioidaan, miten suojelualueet ja niiden verkosto suojelevat luontoarvoja ja onko suojelualueverkosto riittävä ja sijoittuuko se oikein.

Teksti: Projektipäällikkö Marja Hokkanen, Merialueen pitkän aikavälin suunnittelun kehittäminen, Metsähallitus

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu