Paketoi joululahjaksi elämyksiä, yhteistä aikaa tai kaunis luontokohde

Uutinen 22.11.2021 klo 12.35

Jouluna on kiva muistaa läheisiä pienillä lahjoilla. Paketista ei kuitenkaan tarvitse löytyä tavaraa, vaan vaikkapa konserttiliput, yhteinen luontoretki tai itse tehtyjä leivonnaisia. Mikään niistä ei kerry vastaanottajan kaappeihin, eikä niitä tarvitse etsiä ruuhkaisista kaupoista.

Yksi vaihtoehto on myös suojella oma kaunis luontokohde pitkälle tulevaan. Käynnissä on parhaillaan Luontolahja –kampanja, jonka aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan. Kampanjaan on tähän mennessä kertynyt 1500 hehtaaria, joista suurin osa säätiöiltä.

Luontolahjani kampanjan kuva
 

Kampanjaan voi ehdottaa kaikkia kohteita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Mukaan käyvät siis kaikki luonnonkauniit tai muuten edustavat kohteet.

Kohteeksi kelpaavat kaikki erityisen luonnonkauniit tai monimuotoiset kohteet

Kampanjalla kannustetaan suomalaisia suojelemaan omat rakkaat luontokohteensa. Suojelun edellytyksenä on vain se, että luonnonsuojelulain 10. täyttyy. Tervetulleita ovat siis kaikki luonnonkauniit kohteet.

Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

  • alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
  • alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis ja levähdyspaikkoja;
  • alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
  • alue on erityisen luonnonkaunis;
  • alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
  • luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
  • alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Osallistumisohjeet löytyvät kampanjan sivuilta .

Yksityinen suojelualuekyltti
 

Luonnonkirjon toimituskunta toivottaa kaikille ihanaa ja rauhallista joulua!

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu