Luonnon kirjo 1/2022

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

Helmi-logo

Helmi-elinympäristöohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Tavoitteena on myös edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua ja hiilensidontaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Lue lisää

Pohjoisen puroja kuntoon kilometrikaupalla

Kunnostettu puro

Purot eivät voi hyvin, sillä niistä vain noin prosentti on luonnontilaisia. Purojen kunnostaminen auttaa monia harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja sekä parantaa laajemminkin vesistön tilaa. Helmi-rahoituksen avulla puroja voidaan nyt kunnostaa mahtava määrä. Lue lisää

Lehtojen luonnonhoidolla on suuri vaikutus - vähentää luontokatoa ja turvaa monien uhanalaisten lajien selviytymistä

Lehto

Lehdoissa elää monimuotoisempi lajisto kuin missään muussa metsäisessä elinympäristössä. Silti Etelä-Suomen lehdoista on suojeltu vain kolme prosenttia ja 97 prosenttia on talousmetsiä. Lehdoissa tehtävillä toimenpiteillä on suuri merkitys koko metsäluonnon monimuotoisuudelle. Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke paneutuu kokonaisvaltaisesti lehtoluonnon hoitoon suunnittelemalla, opastamalla ja toteuttamalla lehtojen konkreettisia luonnonhoitotöitä. Lue lisää

 

Avustusta kuntien ja järjestöjen luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelman kautta

Ennallistettu suo-oja
Syksyllä 2021 järjestettiin ensimmäinen Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku, jolla tuetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia hankkeita ja laajennetaan ohjelman toimijajoukkoa. Avustusten tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää yhteistyötä ja ohjelman toimien vaikuttavuutta. Lue lisää

Suojelualueiden soita ennallistetaan ennätystahtiin

Avosuo Punkalaitumella
Suojelualueiden ojitettuja soita ennallistetaan nyt rivakasti. Ennallistamisvauhdin antaa Helmi-elinympäristöohjelmasta Metsähallituksen Luontopalveluille suunnattu rahoitus ja tavoite, joka on 12 000 ennallistettua suojelualueiden suohehtaaria vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen lisäksi Luontopalvelut ennallistaa EU:n LIFE-rahoituksella noin 3 000 hehtaaria. Lue lisää

SOTKA-kosteikot – maaseutuluonnon helmiä

 
 
Kosteikko
Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hanke pääsi iskemään ensimmäistä kertaa lapansa maahan elokuussa 2020 ja kunnostamaan padottavia kosteikkokohteita vesilinnuille. Menneen vuoden aikana tapahtui paljon. Vuoden 2021 loppuun mennessä kosteikkoja on kunnostettu tai kunnostustyöt on aloitettu yli 20 kohteella, joiden yhteispinta-ala on noin 200 ha. Tänä vuonna tavoitteena on saada käyntiin vähintään kaksikymmentä uutta kosteikkotyömaata. Lue lisää

SYKEstä tietoa ja tukea HELMI-elinympäristöohjelman toteutukseen

Lettosuon reuna
SYKE on aktiivisesti mukana HELMI-elinympäristöohjelman toteuttamisessa ja tarjoaa asiantuntijatukea ja -palveluita niin alueellisille toimijoille ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa kuin ohjelman toimeenpanosta vastaaville ympäristöminiteriölle ja maa- ja metsätalousministeriöille. Lue lisää

Kohti vieraspetovapaita poikue-elinympäristöjä

Rautakotelo maastossa

 

Uunituore suomalaistutkimus korostaa lisääntynyttä vieraspetojen saalistusta erityisesti maassa pesivien vesilintulajien kannanlaskun juurisyynä. Toukokuussa 2021 käynnistynyt Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen toteuttama Helmi-vieraspetohanke pureutuu tämän syyn poistamiseen 69 Suomen arvokkaimmalla lintuvedellä. Tavoitteena on muiden elinympäristön kunnostustoimien kanssa taata taantuneille vesilintu- ja kahlaajalajeille parempi lisääntymistulos. Vuoden 2022 alkuun mennessä toiminta on käynnistynyt jo yli 40 kohteella. Lue lisää

Julkaistu 13.1.2022 klo 8.20, päivitetty 13.1.2022 klo 11.49
  • Tulosta sivu