Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

Uutinen 12.1.2022 klo 14.59

Helmi-elinympäristöohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Tavoitteena on myös edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua ja hiilensidontaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Helmi-logo
 

Ohjelman konkreettiset toimet luonnonsuojeluhallinnossa ovat olleet käynnissä nyt kaksi vuotta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alalla toimet ovat käynnistyneet SOTKA-hankkeen toimiessa lippulaivana sekä erillisten hankkeiden kautta muun muassa lehtojen hoitoon ja vieraspetojen pyyntiin liittyen. Helmi-töitä tehdään myös Metsähallituksen Metsätalous OY:n toimesta. Ohjelma virallistettiin valtioneuvoston tehdessä ohjelmasta periaatepäätöksen 27.5.2021 sidosryhmien laajalla tuella. Lyhyessä ajassa ohjelma on vakiinnuttanut paikkansa metsien suojelun toimintaohjelman METSOn rinnalla.

Ohjelman valmistelu, laatiminen, toimeenpano ja johtaminen ovat kaikki tuoneet mukanaan yllätyksiä ja myös erittäin hankalaksi osoittautuneita, mutta silti ratkaistavia asioita. Kuka olisi arvannut, että ohjelman toimeenpanemiseksi on jo kertaalleen muutettu luonnonsuojelulakia ja laadittu kaksi asetusta, kolmannen ollessa työnalla. Helmi-töihin on palkattu luonnonsuojeluhallintoon määräaikaisina yli 130 henkeä eikä kukaan voinut kuvitellakaan, että työt ja etenkin verkostoituminen tapahtuisi lähinnä etäyhteyksin. Ennallistamis- ja luonnonhoitotoiminnan volyymin kasvattaminen on osoittautunut pitkäjänteiseksi ja kärsivällisyyttä vaativaksi työksi. Näinkin laajassa ohjelmassa on lukuisia kehitettäviä asioita. Tarvitsemme esimerkiksi nykyistä parempaa tietopohjaa, eri toimijoiden osaamisen kasvattamista sekä yhteensopivampia paikkatietoaineistoja.

Kunnat mukaan Helmi-työhön

Helmi-ohjelmassa on kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2030 saakka elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotöille. Näiden lisäksi periaatepäätös sisältää toimenpiteitä seurannalle ja yllä mainittujen haasteiden selättämiseksi muun muassa toimenpiteet tietojärjestelmien parantamiseksi ja urakoitsijoiden kouluttamiseksi.

Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä. Tarvitaan laajaa yhteistyötä, entistä parempaa tiedonkulkua ja nykyistä laajempaa joukkoa tekemään konkreettisia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Vuonna 2020 käynnistetyllä Kunta-Helmin avustuksilla yhteensä 46 kuntaa on päässyt tekemään elinympäristöjen kunnostustöitä. Vuonna 2021 avustushaku uusittiin ja avustusta saivat hakea myös järjestöt. Uudet toimijat pääsevät valtion avustamana tekemään töitä luonnon puolesta vuoden 2022 keväällä.

Parasta ohjelmassa ovat ihmiset, jotka jakavat yhteisen tavoitteen ja tahdon Suomen luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Iloa Helmi-ohjelmasta ja sen saamasta rahoituksesta sekä motivaatiota Helmi-töiden tekoon on ollut erittäin hienoa seurata. Voin vain lämpimästi kiittää Helmi-töiden tekijöitä tekemästänne arvokkaasta työstä sekä sidosryhmiä ohjelman saamasta tuesta. Tehdään yhdessä vuodesta 2022 edellisiäkin vaikuttavampi: kasvatetaan toimintaa, tiivistetään yhteistyötä ja tehdään vaikuttavaa työtä luontomme turvaamiseksi.

Päivi Gummerus-Rautiainen
Ohjelmapäällikkö, ympäristöneuvos
Ympäristöministeriö

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu