Kohti vieraspetovapaita poikue-elinympäristöjä

Uutinen 12.1.2022 klo 9.42

Uunituore suomalaistutkimus korostaa lisääntynyttä vieraspetojen saalistusta erityisesti maassa pesivien vesilintulajien kannanlaskun juurisyynä. Toukokuussa 2021 käynnistynyt Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen toteuttama Helmi-vieraspetohanke pureutuu tämän syyn poistamiseen 69 Suomen arvokkaimmalla lintuvedellä. Tavoitteena on muiden elinympäristön kunnostustoimien kanssa taata taantuneille vesilintu- ja kahlaajalajeille parempi lisääntymistulos. Vuoden 2022 alkuun mennessä toiminta on käynnistynyt jo yli 40 kohteella.

Suunnitelmallisella pyynnillä luonnonhoidollista vaikuttavuutta

Metsästäjät ovat aina pyytäneet minkkejä ja supikoiria. Usein pyyntiteho on kuitenkin jakaantunut laajalle alueelle, eikä pyynti välttämättä ole kohdistunut linnuston kannalta tärkeimmille alueille. Saalismäärät saattavat olla suuria, mutta usein lisääntyviä minkkejä ja supikoiria jää alueelle, jolloin ne lisääntyvät alkuperäisluonnon kustannuksella.

Pyyntiryhmä työssään
Ilman osaavaa pyyntiryhmää ei lintuveden saalistuspaineeseen saada aikaan muutoksia. Kuvassa Meri-Porin alueen pyyntiryhmä purkaa supikoiran loukkukuormaa talvisen illan jo hämärtyessä.

Helmi-vieraspetohankkeessa pyynnit suunnitellaan suojeltavan lintuveden ympärille siten, että keväinen pesimäkausi olisi mahdollisimman vieraspetovapaa. Tämä edellyttää aiempaa tarkempaa paneutumista sopivien pyyntimenetelmien valintaan ajankohdan ja alueen ominaispiirteiden mukaan. Pyyntimenetelmien suunnittelussa pyytäjillä on apunaan hankkeen kahdeksan suunnittelijaa. Myös paikalliset riistanhoitoyhdistykset tukevat toiminnan aloittamista. Hankkeessa on solmittu yhteistyösopimukset jo 45 riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Kohteen pyyntiryhmä vaikuttavuuden avaintekijä

Jokaisen kohteen lähialueilta on etsitty osaavia minkin ja supikoiran pyytäjiä. Useita kokeneita koirapyytäjiä ja loukkujen salat taitavia innostuneita metsästäjiä on lähtenyt toimintaan mukaan. Kulujen kattamiseksi ja pyytäjien motivoimiseksi heille maksetaan 800 euron vuosittainen korvaus. Heille hankitaan pyyntilaitteita ja nykyaikaista tekniikkaa, kuten loukkuhälyttimiä ja riistakameroita pyynnin tueksi.

Koira on tavoittanut supikoiran
Supikoiria pyydetään koirilla, jotka saavat ne pysähtymään. Työssä hyödynnetään nykyaikaisia riistakameroita, joiden lähettämien kuvien avulla koira voidaan ohjata tuoreelle jäljelle.

Pyyntiryhmien työtä seurataan ja pyynnin menetelmiä optimoidaan hankkeen kuluessa vaikuttavuuden parantamiseksi. Lopullisena tavoitteena on, että alueen saalismäärä alkaa merkittävästi pienentyä pyyntiponnistuksen pysyessä samansuuruisena. Tämä tarkoittaa myös petokantojen pienentymistä. Kun hanke on ollut käynnissä yli puoli vuotta, on reilut sata metsästäjää rekrytoitu hankkeen pyytäjiksi.

Koirapyynti suuressa roolissa supikoirakannan hallinnassa

Pyyntiryhmät asentavat supikoiraloukkuja jokaiselle kohteelle. Vuoden 2022 alkuun mennessä pyyntiryhmät ovat saaneet hankkeelta jo lähes 200 loukkua. Kokemusten mukaan pelkällä loukkupyynnillä ei kuitenkaan päästä tavoiteltuun supikoirakannan vähenemiseen. Aikuiset eläimet usein varovat loukkuja. Kohteelta voidaan loukuilla saada useita nuoria yksilöitä, mutta vanhat lisääntyvät yksilöt jäävät jäljelle.

Koiran ja lähettävän riistakameran yhdistävä niin kutsuttu pintapyynti mahdollistaa vanhempienkin yksilöiden poistamisen. Pyynnissä koira lähetetään riistakamerakuvan perusteella supikoiran jäljille. Koiran etsittyä ja pysäytettyä eläimen voi pyytäjä poistaa sen koiran haukusta. Yhden yön aikana voi osaava koira ja metsästäjä poistaa useita supikoirayksilöitä.

Mantereella minkkejä saaliiksi vain loukuilla

Minkkien pyytämiseen ei rehevillä lintuvesillä ole muita käyttökelpoisia pyyntimenetelmiä kuin heti tappavat raudat. Aktiivinen koiralla ja lehtipuhaltimella tapahtuva pyynti ei sovellu elinympäristöihin, joissa eläin pakenee kasvillisuuden ja veden valtaamaan ympäristöön. Helmi-vieraspetohankkeessa hyödynnetään ruotsalaisia Ihjäl-minkkiloukkuja ja suomalaista hankkeeseen varta vasten paranneltua Jalmarin laatikkorautaa. Kumpikin loukkumalli on hyvin suojattu ja nimenomaan minkille kehitetty. Esimerkiksi suurpetojen ei ole mahdollista päästä rautoihin käsiksi. Vuoden 2021 aikana hankkeen pyytäjille toimitettiin lähes 700 minkkiloukkua.

Rautakotelo
Minkkien pyynnissä eläimen välittömästi tappava laatikkorauta on ainut käytettävissä oleva toimiva pyyntimenetelmä.

Helmi-vieraspetohanke

  • Helmi-ohjelman keskeinen toimenpide lintuvesillä
  • Kohteena 69 Suomen arvokkainta lintuvettä
  • Rahoitus yhteensä 4,2 miljoonaa euroa
  • Toteuttajina Suomen riistakeskus ja Metsähallitus
  • 2 projektipäällikköä ja 8 suunnittelijaa
  • 1700 minkkiloukkua ja 700 supikoiraloukkua
  • Suunnitelmallinen koirapyynti tavoitteena kaikilla kohteilla
  • Lisätietoa vieraspetopyynneistä vieraspeto.fi

 

Teksti: Projektipäällikkö Mikko Toivola, Metsähallitus

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu