Luonnon kirjo 2/2022

Helmi-ohjelma vuosi 2021: lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostus sai vauhtia, soiden suojelussa ylitettiin tavoitteet

Rahkasammalsuo

Helmi-ohjelmassa hoidettiin, kunnostettiin ja ennallistettiin elinympäristöjä enemmän kuin koskaan. Vuonna 2021 soiden vapaaehtoinen suojelu sujui yli odotusten, kun kunnianhimoinen 5 000 hehtaarin suojelutavoite ylitettiin. Arvokkaita soita suojeltiin yhteensä hieman yli 6 000 hehtaaria, eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa. Lue lisää

”Huoli on tärkeää ottaa vakavasti” – SusiLIFE-hankkeessa tuetaan susialueen asukkaita

Susiaita

SusiLIFE-hankkeen suunnittelijat ja eräpartio kohtaavat susialueiden asukkaita. Tärkeintä on, että susien naapurit eivät jää huoltensa kanssa yksin. Suomen riistakeskuksen suunnittelija Mari Tikkunen kävi hiljattain kotieläintilalla vierailulla. Lampolassa oli käynnissä karitsointi, mutta tilalliset olivat allapäin. Viime kesänä sudet tappoivat useita lampaita, ja tänä vuonna karitsoja odotetaan syntyvän puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lue lisää

Uusi opas ohjeistaa luontoselvityksiä ja luontovaikutusten arviointia

Pähkinäpuulehto

Alueiden käytön suunnittelun ja luonnonvarojen kestävän käytön tueksi tarvitaan ajantasaista luontotietoa, jota tuotetaan esimerkiksi luontoselvityksiä teettämällä. Luontoselvitykset puolestaan muodostavat pohjan luonnonarvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnille. Joulukuussa 2021 julkaistu opas Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – opas tekijälle tilaajalle ja viranomaiselle on tarkoitettu kaikille luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville. Lue lisää

 

Kansallispuistojen vetovoima kasvaa yhä

Hiihtätäjät Pallastunturin kansallispuistossa
Kansallispuistojen käyntimäärät ylittivät viime vuonna ensi kertaa neljän miljoonan rajan. Kansallispuistojen käyntimäärissä onkin noustu uudelle tasolle, jolle ei näy alamäkeä. Kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen kasvoi käyntimääriä voimakkaammin: kasvua oli 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Kansallispuistovierailun perinteiset syyt - luontoelämykset ja luonnon puhtaus, maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus - nousevat entistä vahvemmin esille kävijätutkimuksista.  Lue lisää

Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä!

Luontoloikka logo
Suomen ympäristökeskus SYKE on uudistanut Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelunsa Kestävyysloikaksi. Uutena osuutena loikkapalvelussa on luontoloikat. Verkkopalvelu kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen. Lue lisää

Suomi sai 41. kansallispuistonsa - Ukkometson ja koppelon kodin

 
 
Maisema korkeamman Sallatunturin rinteeltä. Kuva Anna Pakkanen, Metsähallitus.
Tämä on Sallan kansallispuiston ydin: Vuosisatoja vanhat ikimetsät ulottuvat rotkolaaksosta soille ja ylängölle. Retkeilyreitit vievät jääkauden muovaamille harjuille ja kuruille sekä kirkasvetisille lammille. Iso Pyhätunturin huipulta voi ihailla laajalle aukeavia maisemia ja Venäjällä siintäviä tuntureita. Hiljaisen erämaan yöllistä taivasta valaisevat linnunradan tähdet ja revontulet sekä keskiyön aurinko kesäisin. Talviset tykkymetsät salpaavat hengityksen. Lue lisää

 

Teeret palasivat ennallistetulle Haapajärven Raatorämeelle

Raatorämesuo

Haapajärven kaupunki toteutti suon ennallistamishankkeen Kunta-Helmi -rahoituksen avulla. Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta sekä edistää vesiensuojelua ja hiilensidontaa aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimilla. Kunta-Helmin turvin ennallistetaan ensisijaisesti kuntien omistamia maita.  Lue lisää

Julkaistu 16.2.2022 klo 7.40, päivitetty 16.2.2022 klo 7.40
  • Tulosta sivu