Luonnon monimuotoisuuden tiedeosaajat kokoontuivat Bonnissa

Uutinen 20.4.2017 klo 17.51
IBPES-kokous
IPBES-paneelin kokous keräsi kansainvälisen joukon Bonniin. © Suvi Borgström

Kansainvälisen IPBES-paneelin (IPBES – Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) täysistunto kokoontui Saksan Bonnissa 7.–10.3. YK:n kampuksella järjestetty kokous toi yhteen yli 460 tutkimusorganisaatioiden, YK-järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja eri maiden hallintojen asiantuntijaa.

Vuonna 2012 perustetun IPBESin tavoitteena on vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa yhtä vaikuttava asema ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista koskevan päätöksenteon ohjaajana kuin maailmanlaajuisesti tunnustetulla IPCC:llä on ilmastotyössä. Esimerkki IPBESin työn vaikuttavuudesta on vuoden 2016 pölytystä, pölyyttäjiä ja ruoan tuotantoa koskeva arviointiraportti, joka on kerännyt paljon kansainvälistä huomioita.

Asiantuntijapaneelin työn rahoitus turvattiin

Hyvin pian Bonnin täysistunnon alettua kävi selväksi, että IPBES:in tulevien vuosien budjetti ja rahoituksen hankkiminen nousevat kokouksen tärkeimmiksi teemoiksi. Pettymään joutuivat ne valtuuskunnat, jotka olivat toivoneet, että täysistunnossa päätettäisiin käynnistää uusia arviointitöitä vielä IPBES:in ensimmäisen työohjelmakauden (2014–2018) aikana. Täysistunto joutui nimittäin hyväksymään budjetin, jolla hädin tuskin varmistetaan jo käynnissä olevien arviointitöiden loppuun saattaminen. Tämä loi jännitettä maiden välille. Erityisesti monet kehitysmaat pitivät uusien arviointien käynnistämistä tärkeänä ja yrittivät viimeiseen asti saada esityksensä läpi – IPBES:in keskeisten rahoittajamaiden vastustaessa niiden käynnistämistä budjettivajeen vuoksi.

Valtuuskuntien puheenvuoroista kuulsi pettymys siihen, ettei IPBES saa ansaitsemaansa taloudellista huomiota. IPBES-paneelin rahoitus perustuu sen jäsenten vapaaehtoisiin maksuihin. Paneelin 126 jäsenmaasta vain 22 maata, Suomi mukaan lukien, on tähän mennessä osallistunut ohjelman rahoittamiseen. Tulevan rahoituksen kannalta täysistunnossa saatiin kuitenkin tehtyä tärkeä päätös, jossa hyväksyttiin EU:n laajempi osallistuminen paneelin toimintaan. Päätöksen myötä EU voi jatkossa osallistua IPBES:in rahoittamiseen. Tämän päätöksen hyväksyminen sai kohotettua budjettikiistan latistamaa ilmapiiriä täysistunnon lähentyessä päätöstään myöhään perjantai-iltana. 

Budjettiongelmista huolimatta kokouksessa tehtiin joukko paneelin työn kannalta tärkeitä päätöksiä, joista erityisen merkittävänä pidettiin alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tiedon hyödyntämistä koskevan lähestymistavan ja suunnitelman hyväksymistä. Täysistunto päättyikin raikuviin taputuksiin, erään valtuuskunnan johtajan todettua, ettei budjettihuolien pidä antaa varjostaa kokonaisuudessaan menestyksellistä täysistuntoviikkoa.

IPBES on vasta työnsä alkutaipaleella ja usko sen menestyksekkääseen jatkoon edelleen vahva.  

Teksti: Suvi Borgström, ylitarkastaja ja Suomen IPBES-valtuuskunnan puheenjohtaja,
ympäristöministeriö

Kaikki 1/2017 Luonnon kirjon artikkelit


  • Tulosta sivu