Luonto-Liiton susilähettilästyö on paras luontoteko 2015-2016

Uutinen 20.4.2017 klo 17.51
Susipari
© Lassi Rautiainen

Suomen IUCN-komitean kuudennen Paras luontoteko -kilpailun voitti Luonto-Liiton susilähettilästoiminta. Susilähettiläät ovat toimineet määrätietoisesti ja rohkeasti susipelon vähentämiseksi jakamalla susia ja muita suurpetoja koskevaa tutkittua tietoa lapsille ja nuorille. Tietoa jaetaan petojen ekologiasta ja käyttäytymisestä osana ekosysteemejä sekä niiden suhteesta ihmisiin.

Susi herättää tunteita, mutta monesti tunteiden taustalla ei ole kunnollista tietoa. Ilman oikeaa tietoa ei myöskään synny keskustelua ja ymmärrystä. Susilähettiläät ovat tavoittaneet suuren joukon lapsia ja nuoria kouluvierailuillaan ympäri Suomea. Nuorille jaettu tieto vaikuttaa asenteisiin ja edesauttaa tutkittuun tietoon perustuvaa vuoropuhelua kansalaisryhmien välillä. Yhteistyötä on tehty myös useiden ympäristö- ja eläinjärjestöjen kanssa. Susilähettiläiden toiminnan tiedetään vähentäneen aiheetonta susipelkoa.

”Toteutimme vuoden aikana 86 susilähettiläsvierailua yhdeksän vierailijan voimin. Vierailupaikkakunnat olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Nurmijärvi, Hyvinkää, Loppi, Janakkala, Siuntio, Salo, Turku, Pori, Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Tampere. Vierailuista 72 oli alakouluissa, 6 yläkouluissa ja 3 lukioissa. Vierailuilla tavoitettiin 1762 lasta ja nuorta” kiteyttää koulukiertovastaava Anna Swanljung Luonto-Liitosta.

Kevään 2017 aikana susivierailujen määrä on kasvanut entisestään ja uusia paikkakuntia on tullut mukaan lisää. Myös susialueiden kouluissa on taas päästy vierailemaan.

Lähettilästoiminta on tärkeää, sillä susi on maassamme erittäin uhanalainen laji. Vuoden 2016 keväällä tehdyn viimeisimmän arvion mukaan susia on Suomessa 200-235 yksilöä ja laumoja 37–39. Suden, kuten muidenkin suurpetojemme uhanalaisuuden suurin syy on pyynti.

Paras luontoteko -palkinto jaettiin kuudetta kertaa

Paras luontoteko susilahettilaat
Luonto-Liiton edustajat vastaanottamassa
Paras luontoteko -palkintoa. © YM

Edellisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2014, jolloin parhaaksi luontoteoksi valittiin saimaannorpalle vapaaehtoisvoimin tehdyt lumiapukinokset. Tällä kertaa etsittiin luontotekoa, joka vapaaehtoistyöllä tai lapsia, nuoria, eläkeläisiä, työttömiä tai uusia suomalaisia osallistamalla on lisännyt ymmärrystä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelusta ja turvannut suomalaista luontoa.

Kilpailuun saatiin 22 korkeatasoista ehdotusta. Voittajan julkistaminen ulkoasianministeriössä 7.2.2017 oli yksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Luonnon päivät 2017 -hankkeen tapahtumista.

Voittajan lisäksi raati palkitsi kolme finalistiehdotusta, jotka ovat edistäneet lasten luontokasvatusta. Palkinnon saivat Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristökasvatusryhmä, partiolippukunta Pornaisten Solmu ja Virtavesien hoitoyhdistys ry.

Yhdessä muiden maailman maiden kanssa Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä. Paras luontoteko -kilpailun tarkoitus on löytää kekseliäitä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka osaltaan tukevat tavoitteen saavuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kilpailun valintaraatina toimi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallinen komitea. Suomen IUCN-työn 50-vuotisjuhlaa vietetään #Suomi100-vuoden lopulla.

Teksti:
Marina von Weissenberg, Ympäristöministeriö
Matti Nummelin, Ulkoasiainministeriö
Liisa Nikula, Metsähallitus

Kaikki 1/2017 Luonnon kirjon artikkelit

 


  • Tulosta sivu