Tälle sivulle on koottu arjen pieniä tekoja ja elämäntapamuutoksia, joita jokainen voi tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy tällä hetkellä ennennäkemättömän nopeasti. Köyhtyminen on vakava ongelma, sillä se heikentää luonnon mahdollisuutta tuottaa meille kaikille elintärkeitä palveluja, kuten ruokaa, raikasta ilmaa ja puhdasta vettä.

Luonnon köyhtyminen on välttämätöntä pysäyttää meidän jokaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sinäkin voit vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen omilla teoillasi ja edistää samalla myös omaa hyvinvointiasi.

Jos sinulla on ideoita luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, kerro meille!

Animaatiokuva biodiversiteettivideosta
 

3/2019 LUONNON KIRJON AIHEITA

Ilveksen turkin kuviointeja

Opas geneettiseen monimuotoisuuteen – Esimerkkejä Suomen luonnosta ilmestyi keväällä

19.8.2019
Sähköinen opas on suomenkielinen. Siinä avataan keskeisiä geneettiseen monimuotoisuuteen liittyviä käsitteitä perusteista alkaen ja kootaan yhteen tutkimustuloksia sekä niihin perustuvia johtopäätöksiä. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi käytännön suojelutyössä. Suomessa esiintyvistä lajeista esitellään geneettiseen monimuotoisuuteen liittyvää tiedon tasoa, joka vaihtelee huomattavasti lajeittain ja eliöryhmittäin.
Sibeliuspoksi

Sibeliuksen tulitikkurasiassa oli sammalta

19.8.2019
”Joutsenet ovat aina ajatuksissani ja antavat elämälle loistoa. Omituista todeta, ettei mikään tässä maailmassa, ei taiteessa, kirjallisuudessa eikä musiikissa vaikuta minuun yhtä lailla kuin nämä joutsenet ja kurjet ja metsähanhet. Niiden äänet ja olemus.”
Sidosryhmätoimintaa

Kohti parempaa metsää

19.8.2019
UPM julkisti uuden vastuullisuustavoitteensa YK:n biodiversiteettisopimuksen 14. osapuolikokouksessa Egyptissä marraskuussa 2018. Tavoitteena on parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa yhtiön omistamissa metsissä Suomessa. UPM on toteuttanut omaa biodiversiteetin turvaamisohjelmaansa vuodesta 1998 lähtien. Uusi tavoite asemoi luonnon monimuotoisuuden biotalouden perustaksi, ja kutsuu kaikki yhteistyöhön kestävän biotalouden kehittämiseksi.
Ministeri Krista Mikkonen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen haluaa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, koska se on hyvinvointimme avain

19.8.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tietää meidän olevan täysin riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Luonnon rauhasta voimaa ammentava ministeri haluaa pysäyttää luonnon köyhtymisen Suomessa ja maailmalla. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy lisätä elinympäristöjen suojelua ja kunnostusta sekä huomioida luonnon monimuotoisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
Liputan luonnolle Kolin harjanteella

Ensi viikon lauantaina juhlitaan Suomen luonnon virallista merkkipäivää

19.8.2019
Suomen luonnon päivää juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna päivä on kuun viimeinen päivä 31.8. Vuodesta 2013 asti vietetty juhlapäivä on tuonut luonnon juhlan osaksi vuodenkiertoa! Sisäministeriön suosituksesta Suomen luonnon päivänä 31.8.2019 Suomi liputtaa liputtaa luonnolleen jo kolmatta kertaa.
Rakkohauru. Kuva Essi Keskinen.

Meriluontomme ja ilmastonmuutos – lisätietoa mallintamisen avulla

13.8.2019
Metsähallitus on ollut mukana toteuttamassa kansallista vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaa (VELMU) jo 15 vuoden ajan ja kerännyt tänä aikana valtavasti tietoa merellisistä lajeista ja luontotyypeistä. Tietoa on hyödynnetty valtakunnallisesti arvioitaessa lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta.
Jokihelmisimpukoita. Kuva Jari Ilmonen.

Valtionrajat ylittävää yhteistyötä virtavesiemme vanhimman asukkaan raakun avuksi

13.8.2019
Jokihelmisimpukka eli raakku on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi kautta koko esiintymisalueensa. Lajin suojelua tehostetaan parhaillaan kansainvälisellä yhteistyöllä kartoittamalla esiintymiä, yhtenäistämällä seurantamenetelmiä ja ottamalla käyttöön uusia suojelutapoja. SALMUS-hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.
Jättiputkia Barentsin meren rannalla

Yhteispohjoismainen kampanja arktisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta

12.8.2019
Vieraslajit ovat maailmanlaajuinen uhka luonnon monimuotoisuudelle. Arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia niiden vaikutukselle. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat käynnistäneet siksi yhdessä viestintäkampanjan, jossa kerrotaan miten vieraslajien kulkeutumista arktiselle alueelle voi välttää muutamin yksinkertaisin keinoin.