Tälle sivulle on koottu arjen pieniä tekoja ja elämäntapamuutoksia, joita jokainen voi tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy tällä hetkellä ennennäkemättömän nopeasti. Köyhtyminen on vakava ongelma, sillä se heikentää luonnon mahdollisuutta tuottaa meille kaikille elintärkeitä palveluja, kuten ruokaa, raikasta ilmaa ja puhdasta vettä.

Luonnon köyhtyminen on välttämätöntä pysäyttää meidän jokaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sinäkin voit vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen omilla teoillasi ja edistää samalla myös omaa hyvinvointiasi.

Jos sinulla on ideoita luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, kerro meille!

Animaatiokuva biodiversiteettivideosta
 

1/2020 LUONNON KIRJON AIHEITA

Työpaja

Nuoret haluavat vahvat kansainväliset luonnon monimuotoisuustavoitteet ja selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseen

18.2.2020
Nuoret haluavat, että luonnon monimuotoisuudelle solmitaan tänä vuonna vahvat kansainväliset tavoitteet, joiden toteuttamiseksi tehdään selkeä suunnitelma. Nuoret korostavat, että tavoitteissa on tärkeää ottaa huomioon yritysvastuu ja taloudellisen toiminnan aiheuttama ympäristökuorma. Nuoret laativat suosituksensa tavoitteille Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja ympäristöministeriön tänään perjantaina järjestämässä työpajassa.
Kesantopelto

Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen terveys kulkevat käsi kädessä

18.2.2020
Lapsi kävelee metsäpolulla. Hän kompastuu juurakkoon ja ottaa käsillä tukea maasta. Risut, multa, pienet kivet ja kävyt tuntuvat hassuilta ihoa vasten. Kädet multaantuvat. Lapsi pyyhkii räkää nenästä. Nyt poskessakin on multaa ja hiekkaa. Lapsi löytää puun, hän tarttuu oksaan ja kampeaa itseään ylöspäin. Siinä hän istuu, katsoo ja kuuntelee metsää.
Kimalainen kukalla

Ylen Pelasta pörriäinen -kampanja kutsuu kaikki mukaan talkoisiin

18.2.2020
On aika kääriä hihat ja helliä ystäviämme pölyttäjiä. Huhtikuussa alkavan kampanjan tarkoitus on innostaa kaikki mukaan tekemään tekoja pölyttäjähyönteisten puolesta ja osoittaa, että pienelläkin teolla voi olla suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.
Suo

Ennallistaminen etenee suoluonnon suuressa kunnostushankkeessa

17.2.2020
Hydrologia-LIFE on kesällä 2017 käynnistynyt ja vuonna 2023 päättyvä suurhanke, joka tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien monimuotoisuuden turvaamiseen. Tukimme suo-ojia, kunnostamme puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla veden laatu paranee. Innostamme myös kaikkia mukaan kosteikkoluonnon suojeluun.
Maisema

Suomen parasta maisemahanketta etsitään jälleen

17.2.2020
Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta jälleen tänä vuonna. Joka toinen vuosi järjestettävään kilpailuun toivotaan taas ehdolle viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Tervetulleita ovat niin perinnemaisemiin kuin teolliseenkin ympäristöön liittyvät hankkeet. Kilpailu järjestetään tänä vuonna jo seitsemättä kertaa.
Banner

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyi kansalaisia kuulemalla – vielä ehtii vastata 21.2. asti

17.2.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä verkkokyselyllä, johon ehtii vastata vielä 21.2. saakka. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota.