Luonnon kirjo 1/2019

Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu

Tuore niitty. Kuva Riku Lumiaro.

Luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu Suomessa toista kertaa. Vajaasta 400 luontotyypistä noin puolet (48 %) arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa. Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Luontotyyppien tila ei ole parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, vaan monien luontotyyppien kehityssuunta on arvioitu edelleen heikkeneväksi. Luontotyyppien tilaa on kuitenkin mahdollista parantaa. Lue lisää

Uhanalaisten lajien seurantatyötä Lapissa

Maakotka. Kuva Olli-Pekka Karlin.

Metsähallituksen luontopalvelujen vastuulla on maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan valtakunnallinen kannan seuranta. Lisäksi Metsähallitus vastaa merikotkan kannan seurannasta Pohjois-Suomessa. Hoidamme myös maakotkien reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimat työt, selvitämme vuosittaisen pesintätuloksen paliskunnittain ja pidämme yhteyttä paliskuntiin ja poronomistajiin. Lue lisää

 

Monimetsä-hanke kehitti toimintamalleja monimuotoisen metsäluonnon tuottajille

Maastossa monimetsähankkeessa

Monimetsä-hankkeen toteuttajat asettivat toiminnalleen kunnianhimoisen tavoitteen parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa ja metsänkäytön kestävyyttä. Hankkeella oli kolme vuotta aikaa työskennellä tavoitteen eteen. Toimintaan ja tilaisuuksiin osallistui lähes 1 000 metsäammattilaista eri puolilla maata. Lue lisää

 

Luontopaneeli tekee kansainvälistä yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Lämpövoimala

Kansainvälisistä sopimuksista huolimatta luonnon monimuotoisuuden kato jatkuu ympäri maailmaa. Tilanteen korjaamiseksi perustettiin vuonna 2012 Panamassa hallitusten välinen Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) -paneeli. Paneelin jäseninä on tällä hetkellä 124 valtiota, Suomi mukaan lukien. Kansainvälisen IPBES-paneelin tavoitteena on vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lue lisää

 

 

 

Julkaistu 13.2.2019 klo 8.11, päivitetty 13.2.2019 klo 9.13
  • Tulosta sivu