Luonnon kirjo 3/2022

Kohti luontopositiivista Suomea

Tuomet kukkivat

Olemme epäonnistuneet luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa ja suojelemisessa, sillä luontokato jatkuu ja valitettavasti voimistuu edelleen sekä Suomessa että maailmalla. Ympäristöministeriö valmistelee luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden kääntämiseksi elpymisuralle uutta, vuoteen 2035 ulottuvaa luonnon monimuotoisuusstrategiaa. Strategian on määrä valmistua tulevana syksynä ja siihen liittyvän toimintaohjelman alkuvuodesta 2023. Lue lisää

Mitä kuuluu saimaannorpalle?

Saimaannorppa kivellä

Saimaannorpan kanta on viime vuosina ollut hienoisessa kasvussa. Tällä hetkellä Saimaalla uiskentelee arviolta noin 420 norppaa. Pitkäjänteinen suojelutyö on siis kantanut tulosta, mutta erilaisia keinoja ja toimenpiteitä yhden maailman uhanalaisimman hylkeen säilyttämiseksi tarvitaan yhä. Lue lisää

Sotka-hankkeessa uurastetaan sorsien hyväksi

Jouhisorsa

Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hankkeessa parannetaan kosteikkomaisemia etenkin sorsalintujen näkökulmasta. Hankkeessa autetaan sorsia tekemällä kosteikoita ja levähdysalueita sekä turvataan pesimärauhaa poistamalla vieraspetoja. Työtä tehdään yhdessä monen tahon kanssa: mukana on maanomistajia, lintuharrastajia, kaivurinkuljettajia ja metsästäjiä, sekä tietenkin hallinnonalan väkeä niin ympäristöpuolelta kuin maa- ja metsätaloudesta.  Lue lisää

 

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen kuulumiset ja jatkoaskeleet kohti COP-15 Kunming-kokousta

Autiomaa Länsi-Intiassa

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää Biodiversiteettisopimuksen 15. osapuolikokoukselta (COP-15) että tehdään määrätietoisia päätöksiä. Tämä tulee vaatimaan maailman mailta toimia, jotka vahvistavat rahoituksen, toimintavalmiuksia ja poliittisia sitoumuksia pitkällä aikavälillä luonnon puolesta niin paikallisesti kuin globaalisti. Lue lisää

Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi käynnissä

Sukeltaja työssään
Uudessa LIFE-IP BIODIVERSEA –hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ennennäkemätön määrä toimenpiteitä Itämeren lajien ja luontotyyppien suojelun tehostamiseksi. Biodiversea-hanke lähti liikkeelle tämän vuoden alussa. Kahdeksanvuotisessa hankkeessa kehitetään käytännön toimenpiteitä meriluonnon suojelun ja kestävän käytön tueksi. Hankkeessa muun muassa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä. Lue lisää

Metsäpeuran suojelu etenee

 
 
Metsäpeuravaadin ja vasa

Vuoden 2020 toukokuussa kerroimme Luonnon kirjossa tuolloin puolimatkaan edenneestä seitsenvuotisesta MetsäpeuraLIFE-hankkeesta (2016–2023). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Aika kuluu joutuin, ja nyt alkaa jo hankkeen loppu häämöttää reilun vuoden päässä. Tämä Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima ja kymmenen hankekumppanin toimeenpanema suojelu- ja kannanhoitohanke on ollut varsin monitahoinen ja tuloksekas. Lue lisää

 

 

Yle nostaa Punaisen listan pelastajat -sisällöissään esiin lajikatoa ja lajien rikkautta

Pulmunen

Yle aloittaa elokuun alussa laajan ja monivuotisen luontokatoon ja luonnon rikkauteen keskittyvän Punaisen listan pelastajat -kokonaisuuden. Tulossa on muun muassa podcast, Naali-peli ja suora lähetys, jossa tunnetuista henkilöistä koostuvat joukkueet kisaavat toisiaan vastaan tehden tekoja luonnon puolesta. Lue lisää

 

Letot-hanke tuottaa uutta tietoa lettojen esiintymisestä ja tilasta

Lettovilla

Vuonna 2020 käynnistyi ympäristöministeriön rahoittama ja SYKEn koordinoima hanke ’Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet’ (LETOT). Hanke sisältyy Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa edistämällä luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista. Lettoihin keskittyvälle hankkeelle on ollut tarvetta, sillä ne ovat soista monimuotoisimpia, mutta samalla uhanalaisimpia. Niiden turvaamisella ja tilan parantamisella onkin merkittävät monimuotoisuusvaikutukset. Lue lisää

Julkaistu 9.5.2022 klo 14.58, päivitetty 12.5.2022 klo 7.07
  • Tulosta sivu