Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin EU:n ennallistamisaloitteesta

Uutinen 18.11.2022 klo 8.08

EU:n ennallistamisasetus tähtää osaltaan EU:n biodiversiteettistrtaegian tavoitteiden täyttämiseen. EU-maat hyväksyivät vuonna 2020 EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ennallistettua valkoselkätikkakoivikkoa
Valkoselkäkoivikkoa on ennallistettu varjostavia kuusia kaatamalla. Kuva Riku Lumiaro.


Asetuksen toimeenpano edellyttää luonnonhoitoa esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista.

Ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyy listaus usein kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista ennallistamisaloitteeseen liittyen:

  • Mikä on ennallistamisaloitteen tavoite?
  • Mikä on asetuksen keskeinen sisältö?
  • Miksi tällaista asetusta tarvitaan?
  • Miksi näistä toimista säädettäisiin EU-tasolla eikä kansallisesti?
  • Miten aloite liittyy metsiin?

Lue vastauksia EU:n ennallistamisaloitteesta

Luonnontilaista metsää
Luonnontilaista varttunutta metsää. Kuva Riku Lumiaro.

EU:n biodiversiteettistrategia

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaat ovat sitoutuneet 17 avaintavoitteeseen, jotta tavoite saavutetaan.

Kolme tavoitteista liittyy luonnonsuojelualueverkostoon. Tavoitteita ovat mm.

  • suojelupinta-alan kasvattaminen niin, että 30 prosenttia EU:n maa-alueista ja 30 prosenttia merialueista on oikeudellisen suojelun piirissä
  • tiukan suojelun piirissä on vähintään 1/3 EU:n suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät
  • kaikkien suojelualueiden hoidon tehostaminen

Neljätoista muuta tavoitetta liittyvät elinympäristöjen tilan parantamiseen suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Jäsenmaat sitoutuvat mm. pysäyttämään luonto- ja lintudirektiivien liitteiden lajien ja luontotyyppien heikkenemisen vuoteen 2030 mennessä sekä parantamaan suojelutasoa 30 prosentilla niistä.

EU:n biodiversiteettistrategia vuoteen 2030

 

Paluu etusivulle


  • Tulosta sivu