Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo

Uutinen 15.11.2022 klo 15.16

Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää, ja miten sen edistäminen näkyy sinun työpöydälläsi?

Suomessa joka yhdeksäs laji on uhanalainen ja luontotyypeistä noin puolet. Luontokato on yritetty pysäyttää ensin vuoteen 2010, sitten vuoteen 2020 mennessä ja nyt tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä. Suomen luonnon tilaa voi parantaa vain Suomessa, ja nyt meillä on kiire.

Maria Ohisalo

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen näkyy ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävissä monella eri tasolla: kyse on sekä kotimaassa tehtävästä tärkeästä työstä suomalaisen luonnon parissa että kansainvälisestä yhteistyöstä, jolla luontokato saadaan torjuttua koko EU:n ja YK:n tasolla. Ympäristöministeriön hallinnonalan lisäksi on tärkeää, että valtion laajemminkin ja ylipäätään ihmistoiminta asetetaan luonnon asettamiin rajoihin.

Mikä tai mitkä ovat olleet tämän hallituskauden tähän asti hienoimmat onnistumiset kansallisessa monimuotoisuustyössä?

Olemme tällä hallituskaudella kunnostaneet ja hoitaneet metsiä, lintuvesiä, rantoja, pienvesiä ja perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja ketoja. Soiden osalta olemme hyvää vauhtia täyttämässä 20 000 suojellun suohehtaarin tavoitteemme vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sekä Helmi-elinympäristöohjelma että Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Metso ovat olleet hienoja esimerkkejä siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan vahvistaa eri hallinnonaloilla ja yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Vapaaehtoiset suojelutoimet ovat olleet suosittuja, ja on ilmeistä, että ihmiset ympäri Suomen haluavat tehdä oman panoksensa luontokadon pysäyttämiseen. Tälle työlle on myös ohjattu pitkälti vihreiden ansiosta historiallisen paljon rahaa hallitusohjelman mukaisesti.

Maailman maat kokoontuvat joulukuussa COP15-luontokokoukseen Montrealiin sopimaan uusista kansainvälisistä tavoitteista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Millaisia odotuksia sinulla on tähän liittyen?

YK:n luonnon monimuotoisuuden kokouksen Montrealissa täytyy olla hieman samankaltainen käännekohta luontokadon torjunnassa kuin Pariisin ilmastosopimuksen solmiminen oli ilmastokriisin suhteen. Kokouksessa on tarkoitus solmia maailmanlaajuiset tavoitteet luontokadon pysäyttämiselle tämän vuosikymmenen aikana, jonka aikaansaaminen on kokouksessa tärkein Suomenkin prioriteeteistä.

Kun luontokato on paikallisesti ja globaalisti saatu pysäytettyä, tulee työtä jatkaa niin, että ihmisten toiminta tuottaa luonnolle, yhteiskunnalle ja taloudelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tällä korjataan vahinkoa, jota on ympäristölle syntynyt menneinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina.

Mikä on sinun oma lempiluontoympäristösi ja miten pyrit pitämään siitä huolta?

Jokaisella erilaisella luontoympäristöllä on oma paikkansa, mutta Itä-Helsingissä kasvaneena olen kokenut lähimetsien, niemennokkien ja vaikkapa bussilla saavutettavan lähiluonnon todella tärkeänä. Olen itse myös päättäjänä pyrkinyt vaalimaan viimeiseen asti näitä vehreitä saarekkeita, joilla on tärkeä rooli sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden että asukkaiden virkistyskäytön kannalta.

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu