Luonnon kirjo 1/2021

Leif Schulman: Luonnon perusominaisuus on olla monimuotoinen

Leif Schulman
Filosofian tohtori Leif Schulman aloitti Suomen ympäristökeskus SYKEn pääjohtajana 1. tammikuuta 2021. Aikaisemmin Leif toimi Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen johtajana. Leifillä on monipuolinen kokemus johtamisesta ja luonnontieteistä, hän on mm. toiminut Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan johtajana ja intendenttinä sekä tutkijana Turun yliopistossa. Lue lisää

Luonnon monimuotoisuuden huippuvuosi – uudet tavoitteet kohti 2030 

Tykkymaisema

Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen, kiertotalouden edistäminen, ruoantuotannon ympäristölle kohdistuvan haitallisen vaikutuksen vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Hallitus pyrkii luonnonvarojen vastuulliseen ja vähenevään käyttöön. Lue lisää

Kansallispuistojen ennätyssuosio ei pelkästään koronan kerryttämää

Kaksi maastopyöräilijää ajaa perätysten polkua pitkin talvimaisemassa. Kuva Johanna Kalliomäki.
 

xKotimaan luontomatkailu ja virkistäytyminen lähiluonnossa lisääntyivät suuresti viime vuonna. Kansallispuistojen käyntimäärä kasvoi 23 prosenttia: 3,2 miljoonasta lähes 4 miljoonaan. Kaikkien Metsähallituksen hoitamien suojelualueiden ja asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä oli 9,2 miljoonaa. Koronapandemia ei kuitenkaan ole yksin syynä suosioon. Lue lisää

 

Oulussa tehtiin luonnonsuojelun historiaa

Pieni metsäjoki

Oulun kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 myydä omistamansa Sanginjoen ulkometsän monikäyttöosan, 1 440 hehtaaria, Koneen Säätiölle. Epätavallista metsäkaupassa eivät olleet ainoastaan sen osapuolet, vaan myös kaupan tarkoitus: Koneen Säätiö ostaa metsän lahjoittaakseen sen Suomen valtiolle suojelualueeksi. Lue lisää


 

Metsähallitus meriluonnon suojelutehtävissä

Metsähallituksen meritiimi työssään

Viime vuonna Metsähallitus kartoitti koko merenrantojemme pinnanalaiset rakennelmat, joilla on vaikutusta myös luontoon, teki ensimmäiset vedenalaisen luonnon kunnostustoimet kansallispuistossa ja toi runsaasti kuvia ja tietoa uuteen Itämeri.fi-portaaliin. Lue lisää

Kukoistavat kosteikot ovat vesilintujen elinehto

Punasotkapari

Suurella osalla Suomen vesilinnuista ei mene hyvin. Ojitus ja kuivattaminen sekä järvien rehevöityminen ja umpeenkasvu ovat vähentäneet kosteikkoja, jotka ovat elinehto vesi-, ranta- ja kahlaajalinnustolle. Onneksi asiaan voidaan vaikuttaa kunnostustöillä, joita tehdään myös SOTKA-hankkeen parissa. Lue lisää  

 

 

Miten käy sekvenssitiedon vapaalle saatavuudelle?

Intialainen temppeli

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) vuoden 2020 jälkeisen strategian (Post2020 kehys) valmistelusta päätettiin sopimuksen 14. osapuolikokouksessa Egyptissä vuonna 2018. Tavoitteiden muotoilu on parhaillaan käynnissä ja strategia on tarkoitus hyväksyä osapuolikokouksessa Kiinassa 2021. Jotkut biodiversiteettisopimuksen osapuolivaltiot ovat kuitenkin ilmoittaneet, etteivät hyväksy strategiaa, ennen kuin on päätetty siitä, miten hyödyt digitaalisen sekvenssi-informaation (DSI) käytöstä jaetaan käyttäjän ja sekvensoidun eliön alkuperämaan kesken. Lue lisää

 

 

 

 

 

Julkaistu 10.2.2021 klo 9.15, päivitetty 10.2.2021 klo 10.12
  • Tulosta sivu