Luonnon kirjo 3/2021

Lippu salkoon ja mustikkapiirakka pöytään - on aika juhlia Suomen luonnon päivää!

Suomen luonnon päivän viettämistä. Kuva Saara Lavi.

Elokuun viimeisenä lauantaina28.8. juhlitaan näyttävää päivänsankaria, Suomen luontoa. Päivän aikana kiinnostuksensa ja kunnioituksensa luontoa kohtaan voi osoittaa monella tavalla: lähtemällä esimerkiksi lähiluontoon, jakamalla luontotunnelmiaan kuvilla ja tarinoilla eri verkkoalustoilla tai oppimalla uutterista kimalaisista. Juhlintaan kuuluvat myös liputtaminen ja päivän virallinen juhlaleivos, mustikkapiirakka. Lue lisää

SYKE ja ELY-keskukset irtautuivat PEFC-metsäsertifiointikriteeristön tarkistustyöstä: Uudistustyössä ei huomioitu riittävästi ekologista kestävyyttä

Säästöpuuryhmä

Metsäsertifioinnilla pyritään osoittamaan, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää, FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). FSC ja PEFC ovat kansainvälisiä standardeja, joista Suomessa on käytössä kansalliset, määrävälein päivitettävät versiot. Molemmilla kansallisilla standardeilla tuorein päivityskierros käynnistyi vuonna 2019, ja päivitystyöt ovat nyt loppusuoralla.. Lue lisää

Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa

Luontolahja-kuva
Nyt kannattaa suojella omat rakkaat luontokohteet! 18.6. käynnistyi Luontolahja-kampanja, joka kannustaa suojelemaan suomalaista luontoa. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan. Lue lisää

 

Kala-ateriasta hyötyvät luonto, ilmasto ja terveys

Kotimaista kalaa. Kuva Riku Lumiaro.
Kotimaisen kalan syöminen on paitsi terveellistä, myös ilmasto- ja ympäristöystävällistä. Kuitenkin tällä hetkellä silakka- ja kilohailisaaliista vain nelisen prosenttia päätyy suomalaisten ruuaksi. Valtaosa käytetään eläinten rehun raaka-aineena. Silakan ja kilohailin kokonaissaalis on vuositasolla 100–150 miljoonaa kiloa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin broilerin tai naudanlihan tuotanto. On vielä paljon tehtävää, jotta tämä arvokas proteiini saadaan suuremmassa määrin elintarvikekäyttöön. Lue lisää

Helikopteri helpotti uusien kotkanpesien etsintää

Kotkan pesä
Koillismaalla etsittiin kotkanpesiä helikopterin avulla juhannusviikolla. Metsähallituksen Luontopalvelujen kokeilussa pyrittiin tehostamaan kotkalaskentoja. Kotkakannat ovat ilahduttavasti kasvaneet viime vuosina, mutta pesien etsiminen maastosta käsin on hidasta ja työlästä. Lue lisää

Mikä on EU:n Biodiversiteettistrategian 2030 toimeenpanon valmistelun tilanne?

Poimintahakkuu
EU:n biodiversiteettistrategian 2030 reiluun 30 pääsitoumukseen liittyy lukuisa määrä niitä tukevia toimenpiteitä. Näiden pääsitoumuksien yksityiskohtaisempi valmistelu etenee vauhdilla Euroopan komission johdolla eri työryhmissä, joissa jäsenmaat ja sidosryhmät ovat edustettuina. Vauhtia on syytä pitääkin yllä, sillä strategian toimeenpanon riittävyyttä jäsenmaissa on tarkoitus arvioida jo vuoteen 2024 mennessä.  Suomi on ympäristöministeriön johdolla tiiviisti mukana keskusteluissa ja ottaa aktiivisesti osaa yksityiskohtaiseen valmisteluun. Lue lisää 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen vapaaehtoinen toteutuminen etenee

Rämesuo

Monimuotoisuuden väheneminen eli luontokato näkyy myös Suomen suoluonnossa. Soidensuojelulla pyritään hillitsemään soihin kohdistuvia maankäyttöpaineita ja pysäyttämään suoluontotyyppien- ja lajiston heikentyminen. Soiden suojelualueverkostoa tukemaan laadittiin soidensuojelun täydennysehdotus, jonka toteuttamisesta vuosina 2015-2020 julkaistiin tilannekatsaus keväällä 2021. Lue lisää

Soolotalkoot-kesäkampanja tarjosi helpon tavan osallistua haitallisten vieraslajien pysäyttämiseen

Sylillinen kitkettyjä jättipalsameita

Soolotalkoot-kampanja kannusti kansalaisia suojelemaan luonnon monimuotoisuutta torjumalla haitallisia vieraskasvilajeja. Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnonvaraisille eliöille sekä Suomessa että maailmalla. Kampanja toteutettiin valtakunnallisesti 17.5.–22.8.2021. Kampanja huipentuu Suomen luonnon päivänä 28.8. jolloin ansioituneita soolotalkoilijoita palkitaan. Lue lisää

Suomi vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD) neuvotteluihin luontokadon pysäyttämiseksi

Intiankyläpöllänen päivälevolla

Koronapandemia on siirtänyt kahdesti kansainvälisten biodiversiteettineuvotteluiden (COP 15) järjestämisen. Alun perin uudet vuoden 2030 biodiversiteettitavoitteet piti sopia jo vuonna 2020. Nyt syksyn 2021 kokoukset siirtyvät keväälle 2022 koronaepidemian pitkittyessä. Viivästyksistä huolimatta kansainvälisten biodiversiteettitavoitteiden työstäminen edistyy ja Suomella on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuustavoitteiden määrittämisessä.Lue lisää

Kuuma kesä ja kalastuksen suuri suosio rajoittivat lupamyyntiä kalakantojen turvaamiseksi

Kalastus kielletty kyltti

Kalastajia on ollut valtion vesillä ennätyksellisen paljon tänä kesänä. Kesä- ja heinäkuu ovat myös olleet niin kuumat, että Metsähallitus joutui heinäkuun alussa keskeyttämään lupamyynnin kriittisen lämpimillä vesillä lohikalojen suojelemiseksi. Elokuun alussa vedet olivat viilenneet, että koskikohteet voitiin avata. Lue lisää

Kohti kattavampaa luontotyyppien seurantaa

Luontokartoittaja työssään

Suomen ympäristökeskus SYKE on yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa alkanut laatia ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon tasoa ja saatavuutta. Tiedolle on kiireellistä tarvetta, sillä peräti 48 prosenttia luontotyypeistä on maassamme uhanalaisia. Lue lisää

 

 

 

Julkaistu 24.8.2021 klo 15.11, päivitetty 24.8.2021 klo 15.20
  • Tulosta sivu