Helikopteri helpotti uusien kotkanpesien etsintää

Uutinen 20.8.2021 klo 8.00

Koillismaalla etsittiin kotkanpesiä helikopterin avulla juhannusviikolla. Metsähallituksen Luontopalvelujen kokeilussa pyrittiin tehostamaan kotkalaskentoja. Kotkakannat ovat ilahduttavasti kasvaneet viime vuosina, mutta pesien etsiminen maastosta käsin on hidasta ja työlästä.

Tietoa kotkanpesistä kerätään sekä luonnonsuojelun että porotalouden reviiriperustaisen korvausjärjestelmän tarpeisiin. Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus olla selvillä maakotkien pesäpaikoista ja pesinnän onnistumisesta.

Maakotkan pesä
Kuusamon maakotkanpesästä löytyi kaksi poikasta. Kuva Jyrki Mäkelä Metsahallitus.

Tiedossa olevia pesiä on jo pitkään tarkistettu helikopterin avulla, mutta nyt yläilmoista kartoitettiin ensimmäistä kertaa uusia pesiä. Perinteisesti työ on tehty kevättalvella moottorikelkalla. Siihen verrattuna helikopteri on nopea ja kustannustehokas väline.

Tulokset olivat lupaavia. Muutamassa päivässä saatiin tutkittua yhtä suuri alue kuin maastossa parissa kuukaudessa.

"Löysimme kahdeksan merikotkan ja viisi maakotkan pesää", kertoo erikoissuunnittelija Hannu Tikkanen. – Helikopteri on hyvä erityisesti merikotkan pesien etsintään, koska pesä on puun latvassa. Maakotkan pesä on haastavampi havaita, sillä se on keskellä puuta.

Lennot suunnitellaan kotkahavaintojen, ilmakuvien ja pesinnälle suotuisan maaston perusteella. Lentojen aikana käydään läpi useita reviirejä. Yksi reviiri olla satojen neliökilometrien laajuinen ja sisältää satojakin mahdollisia pesäpaikkoja.

Kotkakannat kasvussa, mutta maatkotkalla heikko pesintätulos

Merikotkakanta on viime vuosina vahvistunut. Myös maakotkakanta on hitaassa kasvussa, mutta laji on edelleen uhanalainen. Merikotka on siirtynyt uhanalaisesta silmälläpidettäväksi lajiksi. Uusien reviirien ja pesäpaikkojen myötä myös seurantaan tarvitaan aiempaa tehokkaampia menetelmiä.

"Merikotkan kanta leviää sisämaassa pohjoiseen eritysesti Kuusamon seudulla. Kasvun takana on ravinnon saatavuus ja hyvä poikastuotanto. Merikotka on myös paremmin sopeutunut ihmiseen", Hannu Tikkanen kertoo.

Maakotka tekee vähemmän poikasia ja sen kanta on kasvanut selvästi hitaammin. Maakotka on erämaiden laji, joka viihtyy kaukana asutuksesta ja on herkkä maankäytön muutoksille.

Metsämaisema
Lapsin laajoista erämaista kotkanpesien löytäminen on vaikeata. Kuva Riku Lumiaro.

Tiedot maakotkan pesintätuloksista valmistuivat elokuun puolivälissä. Asuttuja reviirejä todettiin koko maassa noin 390. Onnistuneita pesintöjä oli 126 ja niissä kaikkiaan 142 rengastusikäistä poikasta.

Maakotkien pesintätulos vaihteli alueittain hyvin paljon. Selkeää syytä pesintätuloksen vaihteluun ei voida sanoa. Tiedetään kuitenkin, että ravintotilanteen ja pesimäaikaisten sääolojen vaikutus on merkittävä. Pesintätulosten suurikin vaihtelu vuosien välillä on normaalia. Vuonna 2020 koko maassa todettiin yhteensä 157 onnistunutta pesintää ja niissä 193 poikasta.

Teksti: Tiina Grahn Metsähallitus

Lue aiheesta lisää

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu