Avustusta kuntien ja järjestöjen luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelman kautta

Uutinen 4.1.2022 klo 9.28

Syksyllä 2021 järjestettiin ensimmäinen Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku, jolla tuetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia hankkeita ja laajennetaan ohjelman toimijajoukkoa. Avustusten tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää yhteistyötä ja ohjelman toimien vaikuttavuutta.

Kosteikko
Kunnostettu kosteikko. Kuva Riku Lumiaro.

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta lokakuussa 2021. Kunta- ja Järjestö-Helmi -hakukierros alkoi 22.10.2021 Haku oli suunnattu kunnille, yhdistyksille, säätiöille sekä vesiosuuskunnille, ja hakijoita kannustettiin muodostamaan yhteishankkeita.

Eniten hakemuksia perinneympäristöjen kunnostamiseen ja hoitamiseen

Avustushaku päättyi marraskuun lopussa ja myönteisen päätöksen saaneet hankkeet toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtakunnallinen haku tuotti yhteensä 66 hakemusta.

Hakemusten toimenpiteet kohdentuvat seuraavasti Helmi-teemojen kesken:

  • soiden ennallistaminen (11 kpl),
  • lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito (25 kpl),
  • perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito (31 kpl),
  • metsäisten elinympäristöjen hoito (10 kpl) sekä
  • pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen (13 kpl).

Monissa hankkeissa hoitotoimet kohdistuivat useampaan kuin yhteen teemaan.

Ennallistettu suo
Täyttämällä ennallistettu suon valumaoja. Kuva Riu Lumiaro.

Avustusta haettiin noin 4,4 miljoonan euron edestä ja hankkeiden kokonaiskustannukset ylsivät 5,2 miljoonan euron summaan. Avustukseen on varattu määrärahaa noin 5 miljoonaa euroa. Avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kustannuksista, mutta erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää myös enintään 95 %. Syynä voi olla esimerkiksi hankkeen toteutus merkittäviltä osin vapaaehtoistyönä tai alueen merkittävät luontoarvot.

Hakemukset käsitellään keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksessa. Päätökset tehdään vuoden 2022 alussa, jolloin hankkeiden toteutus voi alkaa. Haku tullaan toteuttamaan ympäristöministeriön harkinnan mukaan 2–3 vuoden välein vuoteen 2030 asti.

Erityisavustus parantaa kuntien mahdollisuuksia turvata luonnon monimuotoisuutta sekä lisää järjestöjen mahdollisuuksia toteuttaa luonnonhoitohankkeita.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Niina Vähätalo, niina.vahatalo@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 286

Ylitarkastaja Martina Schmidt, martina.schmidt@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 257

 

Paluu etusivulle


  • Tulosta sivu