Luontopääomavalmennus kehittää yritysten biodiversiteettivastuullisuutta

Uutinen 1.2.2018 klo 12.58

FIBS on järjestänyt yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 lähtien. Luontopääoma tarkoittaa kaikkia palveluita ja hyötyjä, joita yritys saa luonnosta, sekä niitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita yrityksillä on luontoon.

Jokainen yritys haluaa kasvattaa arvoaan, olla tehokkaampi ja parantaa päätöksentekoaan. Mikäli luontopääomaa ei sisällytetä yrityksen päätöksentekoon, on todennäköistä, että yritykseltä jää merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia huomioimatta.

Luontopääomakurssilaiset
Luontopääomakurssilaiset


Luontopääomavalmennuksen (entinen nimi Yritykset ja biodiversiteetti) on suorittanut tähän mennessä jo 39 edelläkävijäyritystä. Viime vuonna mukana olivat Aalto-yliopisto, Ensto, HSY Kuntayhtymä, Kemijoki Oy, Kotipizza, Lidl, Otava, Stockmann, Valio ja Wihuri.

Vuoden 2017 koulutuksen aikaansaannoksia ja lisää on tulossa FIBSn sivuille


Valmennuksessa yritykset oppivat kattavasti luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista, saavat oppeja ja työkaluja luontovaikutusten tunnistamiseen, arviointiin ja raportointiin sekä tukea ympäristöviestintään. Lisäksi yritykset saavat käyttöönsä korvaamattoman vertaistuki- ja sparrausverkoston.

Kurssilaisten palautetta valmennuksesta
Kurssilaisten palautetta valmennuksesta

Valmennuksen sisällön suunnittelussa on hyödynnetty kansainvälistä Natural Capital Protocol -ohjeistoa ja se perustuu WBCSD-yritysvastuuverkoston luomaan Business Ecosystem Training -ohjelmaan.

Teksti Anna Lemström FIBS

Lue lisää

Kaikki Luonnon kirjon 1/2018 artikkelit

 


  • Tulosta sivu