Luonnon kirjo 4/2018

Luonnon hätähuuto kuului Egyptissä

Täysituntosali

Yli 190 maan edustajat ovat parhaillaan koolla Egyptin Sharm El-Sheikhissä YK:n biodiversiteettikokouksessa. Viime aikojen hälyttävät tiedot luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä sähköistivät tunnelman avauspäivien aikana. Lue lisää

Suomalaisen metsäsuhde on moniarvoinen

Pitkospuut metsään

Kantar TNS selvitti suomalaisten metsäsuhteiden tilaa. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty koko väestöä edustavalla tavalla. Suomalaisista 75 prosenttia on erittäin tai melko paljon kiinnostunut metsästä. Sen sijaan neljä prosenttia ei tunne metsää kohtaan minkäänlaista mielenkiintoa. Naisille metsä on hieman tärkeämpi kuin miehille ja metsänomistajille hieman suuremmalle osalle kuin metsää omistamattomille. Lue lisää

 

Käytännön ratkaisuja monimuotoisuuden turvaamiseen

Vanhaa eteläsuomalaista metsää

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tunnetaan vapaaehtoisen metsiensuojelun pioneerina. Maanomistajat suhtautuvat METSO-ohjelmaan myönteisesti ja ohjelman toimintaa ja tuloksia arvostetaan metsäalan toimijoiden keskuudessa. Ohjelma juhlikin äskettäin kymmenvuotista taivaltaan. Suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja ovat sen sijaan METSO-ohjelman hankkeet, joissa tehdään monenlaista monimuotoisuutta ruohonjuuritasolla hyödyttävää kehittämistyötä. Lue lisää

 

Rovaniemen arktinen superviikko oli menestys

Mursu

Lokakuun toisella viikolla järjestettiin Rovaniemellä arktisten ympäristökokousten sarja, osana Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautta. Yhteisponnistuksella syntyneistä tapahtumista jäi päällimmäisenä mieleen valtava tahto ainutlaatuisen arktisen luonnon suojelemiseen. Lue lisää

 

Kolme uutta Metsähallituksen luonnonsuojeluhanketta käyntiin EU:n merkittävällä tuella

Liito-orava. Kuva Ari Seppä / Vastavalo.

Metsähallituksen Luontopalvelut kumppaneineen on saanut jälleen huomattavan EU-rahoituksen kolmelle LIFE-luonnonsuojeluhankkeelle, joissa parannetaan liito-oravan ja harvinaisten kovakuoriaisten elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan rannikon perinnemaisemia. Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 20 milj. euroa, josta EU:n maksama osuus yli 65 prosenttia. Lue lisää

 

 

Vielä ehdit ehdottaa Suomen parasta luontotekoa!

Luontoteko

Nyt etsitään vielä hetki parasta tekoa Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Auta Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n kansallista komiteaa löytämään henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosina 2017–2018. Lue lisää

 

Miten metsään mentiin?

Matkalla metsään

Metsäaiheiset ohjelmat tavoittivat Ylen Mennään metsään -kampanjan huipennuksen, Mennään metsään -viikon aikana yli kolme miljoonaa suomalaista.  Yle juhli syksyn ajan suomalaista metsää ja jokamiehenoikeuksia Mennään metsään -kampanjalla. Kampanjassa suomalaisilta kerättiin tarinoita heille tärkeistä puista, ja innostettiin liikkumaan metsässä ja katselemaan metsää uusin silmin. Lue lisää

Kurkistus monimuotoiseen koulupuutarhaan

Leikkokukkamaa

Rauman normaalikoulun pihapiirissä sijaitsee koulupuutarha, jossa koko koulu kasvattaa ruokaa. Luokanlehtori ja historian aineenopettaja Outi Kokkonen kertoo, että koulupuutarha on ollut opetuskäytössä yli sata vuotta ja koulun opetussuunnitelmaan puutarhakasvatus on kuulunut vuodesta 1912. Lue lisää

 

Tutkimustiedolla helpotusta Afrikan ruokapulaan

Ruuan valmistusta avotulella savimajassa

Ilmastonmuutos lisää Afrikan ongelmia ruokkia kasvavaa väestöään. Suomen tukemat tutkimushankkeet auttavat afrikkalaisia tuottamaan ruokaa yhä vaikeammissa olosuhteissa.
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo kaikkien maiden ruuantuotantoon. Eniten kärsivät maat, joiden maatalous on muuttuvien ilmasto-olojen armoilla. Lue lisää

 

 

 

 

Julkaistu 19.11.2018 klo 11.20, päivitetty 21.11.2018 klo 11.50
  • Tulosta sivu