Luonnon kirjo 2/2021

EU:n 2030 Biodiversiteettistrategian vaikutuksia Suomen kannalta arvioitiin laajassa asiantuntijahankkeessa

Saniaisrinne vanhassa kuusikossa

Euroopan komissio julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020. Strategiassa on esitetty koko EU:ta koskevat tavoitteet toimiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Strategia edellyttää luonnonsuojelun ja ennallistamisen tehostamista sekä monia uusia toimia vähentää ihmisen aiheuttamaa luontokatoa. Lue lisää

Kansliapäällikkö Juhani Damski: Luontokato-problematiikkaan tutustuminen on ollut viimeisen vuoden isoimpia asioita

Juhani Damski

Juhani Damski aloitti ympäristöministeriön kansliapäällikkönä 1.6.2020. Kysyimme Damskilta, miten ensimmäinen vuosi ministeriössä on sujunut.Kansliapäällikkönä Damski johtaa, kehittää ja valvoo ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikön tehtävänä on myös varmistaa ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon sujuva yhteistyö muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen kanssa. Lue lisää

Uuden luonnonsuojelulain valmistelu on loppusuoralla

Vanhaa lahopuumetsää

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hallituksen esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi on valmistelun loppuvaiheessa: luonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vielä ennen kesää. Lue lisää

NOUSU-ohjelma jatkaa vaelluskalakantojen elvyttämistä

Kaupunkipuro

Vaelluskalojen tulevaisuus näyttää entistä kirkkaammalta. Lohen, järvilohen, ankeriaan ja taimenen luonnollinen elinkierto muiden vaelluskalojen tapaan on ollut uhattuna jokien patoamisen ja vesivoimaloiden tuomien esteiden takia. Lisääntymiseen tarvittava virtaavan veden biotooppi on voinut jäädä saavuttamattomiksi monelle kalalajille. Nyt maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä NOUSU-ohjelma pyrkii parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttamaan niiden luontaisen lisääntymisen Suomen virtavesissä. Lue lisää

Vihersilloista hyötyy laaja lajijoukko

Hirvi ylikulkusillalla

Väylävirasto seurasi vuoden ajan eläinten liikkumista kymmenellä Etelä-Suomeen rakennetulla vihersillalla. Riistakamerakuviin tallentui kaikkiaan yksitoista luonnonvaraista nisäkäslajia. Vihersillat olivat erityisesti hirvieläinten suosiossa, mutta kuvia saatiin myös esimerkiksi ilveksistä ja jopa karhusta. Vihersillat ja muut eläimille suunnitellut kulkureittirakenteet auttavat lieventämään maiseman pirstoutumisesta aiheutuvia haittoja ja parantavat samalla liikenneturvallisuudetta. Lue lisää

Metsäpeura lisääntyy – kunhan ei poron kanssa

Metsäpeura

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on peuran villi alalaji, joka elää vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Yli puolet maailman noin 5000 metsäpeurasta elää Kainuun ja Suomenselän alueella. Suomenselän metsäpeurakanta on saanut alkunsa palautusistutuksesta nelisenkymmentä vuotta sitten. Palautuksen tarkoituksena on ollut varmistaa metsäpeuran säilyminen Suomen lajistossa, ja tavoite on toteutunut hyvin. Lue lisää

Luonnon konserttisali saapuu Suomeen - tapahtuman pieni sankari kertoo suuria asioita

Kartanokimalainen

Uusi tapahtuma Luonnon konserttisali saapuu Suomeen kesällä 2021. Luontotiede ja taide paiskaavat kättä tapahtumassa, jonka sankarilajiksi nousee Bombus hypnorum eli kartanokimalainen. Luonnon konserttisali on koettavissa ensi elokuussa Kajaanissa ja Punkaharjulla. Produktiosta ja elonkirjon merkityksestä tehdään myös videotallenne. Lue lisää

Retkietiketti pääsi jo suomalaisten puheeseen ja matka jatkuu kohti koko retkeilevän kansan sydäntä

Retkietiketti

Suomalaisten retkeilyinto on kasvanut hurjasti viime vuosina. Retkeilybuumi on suuri kansallinen ilon aihe, mutta tilanne on tuonut myös lieveilmiönsä luonnonsuojelualueille. Metsähallitus ja ympäristöministeriö lanseerasivat keväällä 2020 retkeilijöiden käyttöön oman etiketin tukemaan kestävää luontomatkailua. Retkietiketin viestiä ja viestinviejiä tarvitaan jälleen tänä kesänä. Lue lisää


Kestävyystiekartta raamittaa hallituksen kestävän kehityksen työtä

Arabianranta

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa vuonna 2019 arvioinut Polku2030 -hanke suositti, että hallitus käynnistäisi prosessin jossa tuotetaan kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva tiekartta vahvistamaan politiikan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta. Arviointiraportin suositusta on kuluvana vuonna toimeenpantu kahdessa prosessissa, joista toinen pääsi maaliin hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa, ja toinen valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lue lisää

 

Hiilihelppi antaa vinkkejä asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Hiilihelppipiirroskuva liikenteestä

Asumisesta syntyy reilu neljännes keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Keinoja asumisen päästöjen pienentämiseksi on onneksi lukuisia, asuipa sitten missä ja miten tahansa.
Kevään korvilla julkaistu uusi palvelu Hiilihelppi – Joka kodin ilmastovinkit tarjoaa pureskeltua tietoa keinoista, joilla jokainen meistä voi pienentää omaa asumisen hiilijalanjälkeään ja vaikuttaa siten ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Lue lisää

 

Working with Soil -työryhmä on mukana EMMAssa Särkyvää-näyttelyssä

Näyttelyn saviruukkuja

Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä -näyttely pohtii saven erityistä merkitystä ihmiselle ja tulkitsee ympäristöhuolen ja sosiaalisten rakenteiden murroksen määrittämää nykyisyyttä. Lue lisää

 

 

 

 

Julkaistu 19.5.2021 klo 9.11, päivitetty 24.8.2021 klo 15.19
  • Tulosta sivu